Sökning: "parliamentary motion"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden parliamentary motion.

 1. 1. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 2. 2. Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tess Rikardsson; Carl Bylander; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; honor killings; honor crimes; political communication; critical discourse analysis; nationalism; cosmopolitanism; intersectionality; hedersvåld; hedersmord; politisk kommunikation; kritisk diskursanalys; nationalism; kosmopolitism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. LÄS MER

 3. 3. Saliency i partiers valmanifest och Svenska Riksdagens utskott - En beskrivande studie av vad Socialdemokraterna och Moderaterna betonar i sina valmanifest och riksdagsutskott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Eriksen; [2019]
  Nyckelord :policy saliency; Comparative Manifesto Project data; parliamentary motion; Swedish politics; the Social Democrats; the Moderate Party; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Salience approaches are a widely used theory when studying political behavior on how political party’s emphases certain policy issues more than other issues and therefore, defining certain topics as more important to the party than other policies. One of the most important documents studying policy salience is the election manifestos parties present to the voters, containing intentions and views on issues they want to purse in the coming term. LÄS MER

 4. 4. Sverigedemokraternas migrationspolitik : En studie av partiets politiska förslag under perioden 1989-2012

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Björn Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay focuses on the Sweden Democrat’s migration policy and its evolution from 1989 up until today. The purpose of this study is to longitudinally examine the party's migration policy proposals to see if, and how, the political ideas have changed over time. LÄS MER