Sökning: "postkolonial medier"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden postkolonial medier.

 1. 1. "The media do not reflect reality, they construct reality" : En kritisk diskursanalys om hur svenska medier skildrade terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Solin Salar Sharif; Mariam Miyan; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Kenya; Frankrike; Kritisk diskursanalys; Postkolonialism; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Media har i uppgift att förmedla nyheter och dess förmåga att konstruera och framställa olika perceptioner är en maktfaktor i samhället. En medial bild kan tolkas av socialarbetare och påverka hur denne uppfattar sina medmänniskor, klienter och deras sociala problem. LÄS MER

 2. 2. Förtryck eller frihet? : En kritisk diskursanalys av slöjan och slöjbärare i svensk media från 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Strid; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; slöjan; slöjdebatten; kritiskt diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur den muslimska slöjan och slöjbäraren framställs i artiklar från de rikstäckande dags- och kvällstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Jag har genom att använda kritisk diskursanalys synliggjort vilka diskurser som finns i 15 utvalda artiklar från ovanstående medier under 2018-2019. LÄS MER

 3. 3. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 4. 4. "The White Influencer's Burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Sandberg; [2019]
  Nyckelord :influerare; Instagram; humanitärt arbete; bilder på barn; de Andra; representation; stereotyper; postkolonial teori; White Savior Comple; Social Sciences;

  Sammanfattning : På sociala medier tar människor sig friheter när det gäller användningen av bilder på barn, och det framförallt inom humanitära organisationer och företag. Bilden på barnet, används som ett politiskt verktyg för förändring och som en empatiförhöjare för att få målgrupper att agera. LÄS MER

 5. 5. JAG GJORDE DÅLIGA SAKER FÖR ATT ÖVERLEVA En kritisk diskursanalys av medias porträttering av marockanska gatubarn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Samantha Foran Sanchez; [2018-02-05]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; migration; asyl; marockanska gatubarn; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvällsmedias porträttering av marockanska gatubarn. Kvällsmedierna som undersöktes är Aftonbladet och Expressen. Syftet var att ta reda på vilka porträtteringar medierna framställer och vilka diskurser som kunde urskiljas. LÄS MER