Sökning: "skönhetsprodukter"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet skönhetsprodukter.

 1. 1. Influencer endorsement via Youtube: Vilka faktorer påverkar konsumenters vilja att köpa skönhetsprodukter? : En kvantitativ replikationsstudie på den svenska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Walaa Alhoumsi; Nadine Gamil; [2022]
  Nyckelord :Influencer; influencer endorsement; social sedia; purchase intention; e-WOM; perceived quality; impact; beauty products; youtube; beauty influencer.; Influencer; influencer endorsement; sociala medier; köpintention; e-WOM; upplevd kvalitet; påverkan; skönhetsprodukter; youtube; skönhetsinfluencer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka inflytandet av influencers på sociala medier (SMI), elektronisk word-of-mouth (e-WOM) och upplevd kvalitet på svenska konsumenters köpintention vid skönhetsprodukter som rekommenderas av skönhetsinfluencers på Youtube. Det för att bidra till kunskap som företag kan utgå ifrån när de skapar sina marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Razors for all humans? A multimodal social semiotic analysis of advertising stereotypes and gender performances

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olle Tallving; Carl Jonathan Balkow; [2022]
  Nyckelord :gender; stereotypes; advertising; Goffman; beauty products; visual communication; genus; stereotyper; reklam; skönhetsprodukter; visuell kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aimed to investigate how advertising stereotypes can be challenged or reproduced and how gender is performed, in the context of an allegedly non-stereotypical company. In order to investigate this matter, we conducted a multimodal social semiotic analysis of the Swedish company Estrid, whose razor blades are communicated to all humans. LÄS MER

 3. 3. Mikroplast i vattenavsatta sediment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Björn Lycke; [2022]
  Nyckelord :Andong salt marsh; microplastics; MPs; trends; United Kingdom; Arctic; Tisza; Thames; Elbe; India; primary microplastics; secondary microplastics; PAH; polychlorinated biphenyls; toxic; poison; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics (MPs) are a major pollution concern since the start of the mass produc-tion of plastics in the 1950s. MPs form A) when plastics are produced intentionally to be part of beauty products and B) when plastics are broken down into smaller particles by sunlight, wind, and rain. LÄS MER

 4. 4. Riskuppfattning om kemikalier i kosmetika : En kvalitativ studie om studenters riskuppfattning gällande kemikalier i kosmetika, inverkande faktorer på riskuppfattningen och vidtagande av åtgärder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Liljebjörn; [2022]
  Nyckelord :Risk awareness; habituated action theory; protection motivation theory; beautyproducts; preventive; riskperception; habituated action theory; protection motivation theory; skönhetsprodukter; förebyggande;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör idag ett hot för mänskligheten, framtagandet och användningen av kemikalier stiger i takt med samhällets ekonomiska utveckling. Kemikalier återfinns inte endast utomhus utan hittas också i konsumentprodukter som kosmetika. LÄS MER

 5. 5. Lyxig, drömmig och sexig : En kvalitativ innehållsanalys av sponsrade youtube-videor- hur skönhetsideal reproduceras genom influerare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Cornelia Johnsson; Lovisa Jansson; [2022]
  Nyckelord :femininitet; genus; ideal; norm; retorisk och semiotisk innehållsanalys; konstruktivism; youtube; influerare;

  Sammanfattning : Plattformen Youtube grundades år 2005 och har sedan dess fortsatt att konstant expandera. Idag är Youtube en världsledande medieplattform med miljontals användare som konsumerar, publicerar och delar youtube-videor. LÄS MER