Sökning: "suicid unga"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden suicid unga.

 1. 1. Riskfaktorer för suicid bland ungdomar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Axelsson; Hanna Lans; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; literature review; person-centered care; suicide; risk factors.; Litteraturöversikt; personcentrerad vård; riskfaktorer; suicid; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen dör det varje år nära 800 000 människor till följd av suicid, vilket gör suicid till ett globalt folkhälsoproblem. Nära en tredjedel av alla suicid inträffar bland unga människor. Bland ungdomar och unga vuxna är suicid den andra ledande dödsorsaken globalt. LÄS MER

 2. 2. Efterlevandes hälsa samt erfarenheter av och behov av stöd efter att ha förlorat en nära anhörig i suicid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Lundqvist; Isabell Nilsson Lowén; [2019]
  Nyckelord :suicide; bereaved; experiences; support; health care input; suicid; efterlevande; upplevelser; stöd; vårdinsats;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige begick 1544 personer suicid under 2017, många av dessa var unga personer i åldersgruppen 15–29 och de flesta var män. Den efterlevande reagerar olika beroende på i vilket skede denne befinner sig i. Suicid orsakar för många efterlevande ett lidande, vilket påverkar hälsan. LÄS MER

 3. 3. Suicidprevention : En innehållsanalys av kommunala handlingsplaner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Emmy Valtersson; Mikaela Lönnberg; [2019]
  Nyckelord :suicide; suicide prevention; youth; social services; action plan; content analysis; discursive practice; intersectionality; suicid; suicidprevention; barn och unga; socialtjänsten; handlingsplan; innehållsanalys; diskursiv praktik; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Swiatek; Agneta Tolic Lazarevic; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; attityd; upplevelse; vårdande möte; suicidförsök;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan växer både i Sverige och runt om i världen, parallellt med detta ökar även antalet suicid och suicidförsök. Alla samhällsklasser och åldrar finns representerade, störst ökning ses dock bland unga vuxna där det under de senaste tio åren eskalerat som mest. LÄS MER