Avancerad sökning

Hittade 5 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 3. 3. Den svenska abortdebatten : En textanalytisk studie av nationalistiska influenser i riksdagsdebatten om abort

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2016]
  Nyckelord :Abort; Diskursanalys; Problem-orsak-lösning; Abortdebatt; Nationalism; Sverigedemokraterna; Samvetsfrihet; Textanalys;

  Sammanfattning : Recent debate on abortions in Swedish media has been focused on the question of freedom of conscience for the medical staff in abortion care, and in that way shifted the abortion debate from focusing on women as center of the debate, to focusing on the medical staff instead. At the same time, nationalism is growing stronger and stronger in Europe. LÄS MER

 4. 4. Offentligt religiös: en studie om religiösa i svensk abortdebatt 2005-2014.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mårten Viberg; [2015]
  Nyckelord :Abortion; Casanova; De-privatisation; Public religion; Media; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is public religion, and it is a study of the public debate on abortion and to what extent religious actors participate in it. The study is researched by analyzing debate articles that are debating abortion in four large Swedish newspapers. LÄS MER

 5. 5. Idéer om samhälle och individ : Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med inriktning på realpolitik och ideologi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Julia Rolandsdotter; [2013]
  Nyckelord :Abortion debate; Realpolitik; ideology; society; individual; categories; Abortdebatt; realpolitik; ideologi; samhälle; individ; kategorier;

  Sammanfattning : Julia Rolandsdotter, Idéer om samhälle och individ: Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med inriktning på realpolitik och ideologi, Uppsala Universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, HT 2013.This essay aims to investigate and scrutinize the debate surrounding abortion during the years of 1964 and 1974 respectively. LÄS MER