Sökning: "Bedömning Av Fonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bedömning Av Fonologi.

 1. 1. Fonologisk utveckling hos 4- och 5-åringar : En normering av uttalstestet Bedömning Av Fonologi (B.A.F.)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nanna Olson; Mathilda Ulander; [2017]
  Nyckelord :speech-language pathology; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; standardization; 4 and 5 year olds; phonological development; oral motor skills; auditory perception; phonology; children; logopedi; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; normering; 4- och 5-åringar; fonologisk utveckling; oralmotorik; auditiv perception; fonologi; barn;

  Sammanfattning : Children with pronunciation difficulties are at risk of consequences later on, such as reading and writing difficulties. Problems with pronunciation could make a child less intelligible and affect their ability to discriminate between different speech sounds. LÄS MER

 2. 2. Expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3;5 – 4;9 år som har konstaterade uttalssvårigheter : En icke-linjär fonologisk analys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Agnes Jern Isacsson; Linda Malmgren Johansson; [2017]
  Nyckelord :Phonology; preschool children; non-linear analysis; phonological difficulties; LINUS; PPC; WCM; Fonologi; förskolebarn; icke-linjär analys; fonologiska svårigheter; LINUS; PPC; WCM;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka expressiv fonologisk förmåga hos barn i åldrarna 3;5-4;9 år som följer en atypisk tal- och språkutveckling och jämföra den med en åldersmatchad kontrollgrupp.  Ytterligare ett syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan expressiv fonologisk förmåga och impressiv lexikal förmåga. LÄS MER

 3. 3. DYnamisk Motorisk TAlbedömning (DYMTA) – en referensstudie : Åldersgrupperna 4:0–4:11 år och 7:0–8:11 år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Louise Lundvall; Linda Smetana; [2015]
  Nyckelord :DYMTA; dynamisk motorisk talbedömning; verbal dyspraxi; talmotorik; talmotorisk utveckling; språk; fonologi; referensstudie;

  Sammanfattning : Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) är ett nyutvecklat test för diagnosticering av verbal dyspraxi. Verbal dyspraxi är termen för barn som har en nedsättning i förmågan att viljemässigt programmera motoriken vid talproduktion. LÄS MER

 4. 4. Fonologi hos svenska förskolebarn i åldersgruppen 4–5 år : Referensdata till kortversionen av ett fonologiskt bedömningsmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Rebecka Netin; Fanny Pehrson; [2014]
  Nyckelord :LINUS; phonology; phonological development; assessment; reference data; LINUS; fonologi; fonologisk utveckling; bedömning; referensdata;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka fonologisk förmåga samt samla referensdata till kortversionen av det fonologiska bedömningsmaterialet Linköpingsundersökningen (LINUS) för svenska barn i åldersgruppen 4–5 år. Totalt medverkade 70 barn, 43 flickor och 27 pojkar (medelålder 54 månader). LÄS MER

 5. 5. Narrativ förmåga på franska och svenska : En komparativ studie om enspråkiga och simultant flerspråkiga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne Haessig; Linda Tuvås; [2013]
  Nyckelord :logopedi; barn; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; språkförmåga; bedömning; narrativ; narrativer; berättarförmåga; makrostruktur; story grammar; franska; svenska; språkdominans; dominant; språk; språkstörning; enspråkig; enspråkiga; flerspråkig; flerspråkiga; tvåspråkig; tvåspråkiga;

  Sammanfattning : Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. LÄS MER