Sökning: "Cellbes"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Cellbes.

 1. 1. Ålder är bara en siffra, eller? : En multimodal diskursanalys om representationen av äldre kvinnor i Lindex och Cellbes reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Johansson; Cajsa Thorsson; [2022]
  Nyckelord :Multimodal discourse analysis; social sustainability; inclusion; ageism; representation; stereotypes; advertising; Lindex; Cellbes; Multimodal diskursanalys; social hållbarhet; inkludering; ålderism; representation; stereotyper; reklam; Lindex; Cellbes;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur äldre kvinnor representeras i Lindex och Cellbes reklam. Äldre får sällan synas i reklam och därmed underrepresenteras en stor del av Sveriges befolkning. Lindex och Cellbes är två svenska modeföretag som strävar efter att vara både socialt hållbara och inkluderande. LÄS MER

 2. 2. ”Vanliga” kvinnor : en kritisk diskursanalys av den kvinnliga framställningen i kommersiellt syfte

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Wassberg; Eva-Louise Castefelt; [2020]
  Nyckelord :“ordinary” women; consumer culture; market communication; co-creation; traditional portrayal; identification; discourses; ethics.; “vanliga” kvinnor; konsumentkultur; marknadskommunikation; samskapande; traditionell framställning; identifiering; diskurser; etik.;

  Sammanfattning : Advertising and media creates and maintains standardized norms and beauty ideals for how women should look and it is often not realistic or representative of ordinary women. Consumers are now demanding representation of women who differs from the unreachable ideals and show how ordinary women actually look. LÄS MER

 3. 3. Fulfilling customer demand Customer requirements and demands on e-commerce

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Sara Algestam; Ertuğrul Kılıçaslan; [2011]
  Nyckelord :logistics; mail-order; e-commerce; customer segmentation; returns management;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out during second semester 2010 at University College of Borås in Collaboration with Halens AB. Halens Holding AB is one of Sweden’s leading e-commerce companies. The company contains of four subsidiaries which together create Halens Holding AB. LÄS MER