Sökning: "DATOR"

Visar resultat 1 - 5 av 1283 uppsatser innehållade ordet DATOR.

 1. 1. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 2. 2. Finding ways of optimizing coagulant dosage, for a more sustainable wastewater treatment process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Hanna Sjöman; [2023]
  Nyckelord :Wastewater treatment process; coagulant dosage; COD; machine learning; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The wastewater treatment process at Oatly consists of several treatment steps of which, two are chemical treatment steps involving coagulation followed by flotation to remove phosphorous and COD. The coagulant dosage is mainly determined based on the operator’s experience and supported using results from jar tests. LÄS MER

 3. 3. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Aurell; [2023]
  Nyckelord :e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. LÄS MER

 4. 4. FFS: A cryptographic cloud-based deniable filesystem through exploitation of online web services : Store your sensitive data in plain sight

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Glenn Olsson; [2023]
  Nyckelord :Filesystem; Fejk FileSystem; Cloud-based filesystem; Steganograhpic filesystem; Filsystem; Fejk FileSystem; Molnbaserat filsystem; Steganografiskt filsystem;

  Sammanfattning : Many Online Web Services (OWSs) today, such as Flickr and Twitter, provide users with the possibility to post images that are stored on the platform for free. This thesis explores creating a cryptographically secure filesystem that stores its data on an online web service by encoding the encrypted data as images. LÄS MER

 5. 5. “Bildstödet är ovärderligt” : Digitala verktyg i ämnet Svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Silén; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; fördelar; nackdelar; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en inblick i vilka fördelar och nackdelar det finns med att använda digitala verktyg i undervisningen i ämnet svenska som andraspråk, gynnar det elevernas lärande? Jag vill också undersöka vilka digitala verktyg som vanligtvis används i den dagliga undervisningen. För att undersöka detta har jag utformat en enkät med både öppna och slutna frågor till lärare som arbetar i ämnet svenska som andraspråk i årskurs F-3. LÄS MER