Sökning: "Niklas Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Niklas Fransson.

 1. 1. Musik och Natur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Niklas Fransson; [2014]
  Nyckelord :utbildningsvetenskap; musikpedagogik; naturvetenskapligt program; kulturellt kapital; utbildningssociologi; eductional sciences; music education; cultural capital; sociology of education; The Natural Science Programme; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur studenter inom det naturvetenskapliga programmet på Lars Erik Larsson-gymnasiet (LEL) förhåller sig till musikämnet. LEL är en gymnasieskola i Lund som erbjuder naturvetenskapligt program med musikfördjupning. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av webbaserad kundportal med hjälp av CodeIgniter och MSSQL - Prototypframställning åt företaget Sund Birsta

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :Olof Bjerke; Niklas Doverbo; Herman Fransson; Tomas Odin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatprojekt har skett på uppdrag av företaget Sund Birsta och har genomförts påChalmers tekniska högskola. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer stålverksutrustning till eninternationell marknad. LÄS MER

 3. 3. Hur man designar ett gränssnitt för karaktärseditering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :David Fransson; Niklas Berlin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom vissa typer av tv- och datorspel, t.ex. rollspel, sportspel, äventyrsspel eller livssimulatorer, är det vanligt att spelaren själv får utforma sin karaktär (den användaren spelar som i spelet) i varierande utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga garantifel inom flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elof Fransson; Niklas Persson; [2011]
  Nyckelord :Garantifel Garantibesiktning;

  Sammanfattning : This is a Bachelor’s degree project withthe aim of investigating how to preventwarranty errors in apartment buildings.Our goal has been to compile the mostcommon warranty errors and the reasonbehind them.To achieve this goal, we have studiedthe warranty protocols from fiveprojects. LÄS MER

 5. 5. A study on auditor attributes affecting the judgment and approach towards risk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lindqvist; Rikard Fransson; [2010]
  Nyckelord :Management of enterprises; auditor rank; experience; auditor attributes; Audit risk; auditors risk judgment; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explain if certain auditor attributes affect Swedish auditors judgment and approach towards risk. The chosen methodology for this study is an explanatory method with a deductive approach. The method has been commonly used in previous researches in the field of audit risk judgment. LÄS MER