Sökning: "Sensory Turn"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Sensory Turn.

 1. 1. Shozo Ohmori’s 'Fancy' : A Third Mode of Awareness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Robin Lagelius; [2019]
  Nyckelord :Awareness; Fancy; Perception; Conception; Perceptual Conception; Three-Dimensional; Three-Dimensional Objects; Three-Dimensional Space; Three-Dimensionality; Monism of Emergence; Shozo Ohmori; Shōzō Ōmori; Japanese Philosophy; Asian Philosophy; David Hume; Contrary-to-Fact Conditional Cases; Dispositional Terms; Other Minds; Historical Horizon; Atomic Conception of Time; Against Atomic Conception of Time; Awareness Natalis; Awareness Pluralis; Awareness in Motion; Awareness Compromised; Epistemological Concerns; Japansk filosofi; asiatisk filosofi;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation into the phenomenon which Shozo Ohmori (1921-1997) considered “a peculiar manner of awareness”, and to which he attributed the term ‘fancy’. The objective is to achieve an approximate understanding of Ohmori’s theory of ‘fancy’, as it relates to awareness of entities in three-dimensional space, and the extensions mentioned in his only publication in English: “Beyond Hume’s Fancy” (1974). LÄS MER

 2. 2. Doftens betydelse : En kvalitativ studie om sinnesmarknadsföringens inverkan vid bostadsvisningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linnéa Axelson; Patrik Knape; Joanna Nestenius; [2018]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; fastighetsbranschen; fastighetsmäklare; doft; homestyling; stimuli och bostadsvisning.;

  Sammanfattning : The real estate sector in Sweden is characterized as a small market with high competition amongst homes and apartments. With that in mind the real estate companies are forced to be unique in their strategic marketing way to stand out from the competitors. LÄS MER

 3. 3. The Digital Turn, a Corporeal Return : Sensory Self-tracking with the Contraceptive App Natural Cycles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isa Chen; [2017]
  Nyckelord :sensory self-tracking; self-monitoring; female embodiment; contraceptive app; fertility tracker; personal data; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett äventyr varje dag : en studie om hur äventyrspedagogik kan användas i den dagliga undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Fürst; [2015]
  Nyckelord :äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; utomhuspedagogik; idrott och hälsa; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant arbetssätt.  Mina frågeställningar var följande:Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen?Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik?MetodJag utförde kvalitativa intervjuer med en lärare och arton elever på en skola som deltagit i ett äventyr. LÄS MER

 5. 5. Mejeriprocessernas påverkan på mjölkens komponenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Agatha Sapieja; [2015]
  Nyckelord :homogenisering; pastörisering; mjölkens beståndsdelar komponenter; MFGM; laktos; kasein; vassle; UHT;

  Sammanfattning : Mjölk och mejeriprocesser är ett omdiskuterat ämne. Det dyker regelbundet upp nya studier inom området och meningarna är delade om mejeriprocesser och deras påverkan på mjölkens beståndsdelar. LÄS MER