Sökning: "Socialtjänstlagen."

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet Socialtjänstlagen..

 1. 1. Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anja Brückel; Zandra Salo; [2019]
  Nyckelord :faktorer; delaktighet; svårläkta bensår; omvårdnad; litteraturstudie; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. LÄS MER

 2. 2. Från möjlighet till tvång? : Biståndshandläggarnas upplevelser av förändringar i tillämpningen av kvarboendeprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Karin Berg; Maria Kalliokoski; [2019]
  Nyckelord :remain living principle; discretion; older people; case makers; kvarboendeprincipen; handlingsutrymme; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to shad a light on case makers possibilities to apply the remain living principle based on its origin purpose and what they experience this lead to. We performed our study through qualitative approach and conducted six semi structured interviews with case makers who worked at least five years as case makers for older people according to Socialtjänstlagen. LÄS MER

 3. 3. ”Det råder kunskapsbrist kring 5:2 på vår arbetsplats” : -En kvalitativ studie om barn- och familjehemshandläggares resonemang gällande begränsning och förbud av familjehem enligt Socialtjänstlagen kapitel 5. 2§.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samuel Kandalin; Cooper Marisu; [2019]
  Nyckelord :Social services; fostercare; fosterparents; limitation; prohibition; placementbreakdowns; street-level bureaucracy; Socialtjänsten; familjehemsvård; begränsning; förbud; sammanbrott; missförhållande; familjehemsföräldrar; gräsrotsbyråkrat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to enhance the understanding of the possibilities and limitations of using the swedish law; SoL 5 kap. 2 §, among child- welfare workers and social workers within foster- care. The purpose of this law is to be able to prohibid or limitate inadequate foster-homes from taking care of foster-children. LÄS MER

 4. 4. Äldre med alkoholmissbruk – hur bemöts de inom svensk hemtjänst?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Pernilla Blomberg; Johanna Lund; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; home help; home help staff; approach; strategy; conditions; alkoholmissbruk; hemtjänst; hemtjänstpersonal; synsätt; strategi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Detta antas innebära att hemtjänstpersonal kommer att stöta på alkoholberoende allt oftare i arbetet. LÄS MER

 5. 5. “Om man inte följer upp det… då vet du ju inte... och vad är då poängen?” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av uppföljningsarbete inom öppenvården.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ella Hedin; Frida Hovemyr; [2019]
  Nyckelord :follow-up; outpatient care; framework for assessment; uncertainty; Social Sciences;

  Sammanfattning : The investigation of children's and young people’s need for protection and safety is carried out by social services and is regulated by Socialtjänstlagen chapter 1, § 2. In a case where a child is granted outpatient care, the necessity of follow-ups to ensure that progress is being made is specified in the law. LÄS MER