Sökning: "dublinförordning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet dublinförordning.

 1. 1. Solidaritet och rättvis ansvarsfördelning : En analys av Europeiska kommissionens förslag till en förnyad Dublinförordning i ljuset av artikel 80 FEUF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludwig Engblom Strucke; [2018]
  Nyckelord :Dublinförordningen; solidaitetsprincipen; migration; asyl;

  Sammanfattning : The Dublin Regulation in its current form sets the criteria and mechanisms for determining which state is responsible for examining an individual’s asylum application within the common territory of the Member States. Countries located on the outer border of the European Union, along some of the more frequently used travel routes for migrants, have reported an un-proportionate pressure, due to the material rules in the Dublin Regulation. LÄS MER

 2. 2. Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Hellman; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Folkrätt; Migrationsrätt; Asylrätt; CEAS; Dublinförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. LÄS MER

 3. 3. En förordning i förändring : En analys av förutsättningarna för att implementera en förändrad Dublinförordning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Andreas Larsson; [2017]
  Nyckelord :Dublin Regulation; flexible integration; the EU; EU-directive; implementation; integration; migration policy; Dublinförordningen; flexibel integration; EU; EU-direktiv; implementering; integrering; asyl- och migrationspolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse and discuss the prospects for an implementation of the European Commissions’ suggested reformations to the Dublin Regulation, based on the models of flexible integration: multi-speed, concentric circles and à la carte integration. To achieve this six different potential scenarios are constructed with regards to several premises, an example of which are the actual implications of the proposed reformations, the goals regarding integration expressed by the Commission, the political climate within the EU and the models of flexible integration. LÄS MER

 4. 4. Dublinförordningen : Havererad asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Krestelica; [2017]
  Nyckelord :Dublinförordning; asylrätt; EU;

  Sammanfattning : För närvarande pågår en flyktingkatastrof som påverkar hela Europa. Hanteringen av flyktingströmmen inom Europa styrs av EU-rätten, närmare bestämt Dublinförordningen. Konsekvenserna av Dublinförordningens tillämpning de senaste månaderna har lett till att dess funktion har ifrågasatts. LÄS MER

 5. 5. Demokrativärden och ekonomivärden i EU:s asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Wikström; Moa Persdotter; [2014]
  Nyckelord :Asylpolitik; Dublinförordning; idéanalys; demokrativärden; ekonomivärden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien är en idéanalys av Dublinförordningarna från 2007 respektive 2014 och består av en kvalitativ och en kvantitativ analys. Idéanalysen är uppbyggd av två idealtyper som lagts över respektive förordningen som ett raster. Idealtyperna är tagna ur Lennart Lundqvists teori om demokrativärden och ekonomivärden. LÄS MER