Sökning: "massa- och pappersindustrin"

Visar resultat 6 - 10 av 36 uppsatser innehållade orden massa- och pappersindustrin.

 1. 6. Thermal induced yellowing of peroxide bleached birch pulp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Alexander Nygren; [2020]
  Nyckelord :Accelerated ageing; Bleaching; Brightness reversion; Kraft pulp; pH; Yellowing;

  Sammanfattning : Brightness reversion, also known as yellowing, is a well-known phenomenon which means that the brightness of paper products decreases during ageing. The name of this phenomenon is based on that paper products usually change in color towards yellow during ageing. LÄS MER

 2. 7. Stripper Modification of a Standard MEA Process for Heat Integration with a Pulp Mill

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Paty Arango Munoz; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide capture; pulp mill; chemical absorption; modelling; heat integration; Koldioxidinfångning; massabruk; kemisk absorption; modellering; värmeintegration;

  Sammanfattning : De 20 största massabruken i Sverige släpper tillsammans ut ungefär 20 miljoner ton CO2 per år. Dessa utsläpp har biogent ursprung och anses därför vara klimatneutrala. Massa- och pappersindustrin är därmed en lämplig kandidat för implementeringen av BECCS (eng. LÄS MER

 3. 8. Samkoordinerade inköp för organisationer med kundanpassade projekt : En explorativ fallstudie inom massa- och pappersindustrin

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alexander Jönerfall; Lukas Fritz; [2020]
  Nyckelord :Quantity discount; Coordinated purchase; Purchasing strategy; Engineer-to-order; Volymsbaserat pris; Samkoordinerade inköp; Inköpsstrategi; Engineer-to-order;

  Sammanfattning : I tillverkande företag kan inköpskostnaden stå för 60–80 procent av den totalaproduktkostnaden. Det framhäver vikten av att identifiera en kostnadseffektiv inköpsstrategi som reducerar totalkostnad för inköp. En sådan inköpsstrategi kan vara inköp av större ordervolym för att erhålla volymbaserat pris. LÄS MER

 4. 9. Användarinvolveringens betydelse föranvändartillfredsställelsen : Hur påverkar användarinvolvering under förvaltningsfasenanvändarnas tillfredsställelse med informationssystem inommassa- och pappersindustrin?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Lisa Eriksson; Petter Kjellsson; [2020]
  Nyckelord :User involvement; user satisfaction; maintenance phase; system development; pulp and paper industry; information system; relations model; Användarinvolvering; användartillfredsställelse; förvaltningsfas; systemutveckling; massa- och pappersindustrin; informationssystem; sambandsmodell;

  Sammanfattning : In the pulp- and paper industry the human dimension indesign of information systems has been underestimated andoverlooked. Research indicates that there is a gap concerninguser involvement in the maintenance phase. LÄS MER

 5. 10. Artificial Intelligence in the Pulp and Paper Industry : Current State and Future Trends

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Nystad; Lukas Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Swedish Pulp and Paper Industry; Manufacturing Processes; AI; Artificial Intelligence; ML; Machine Learning; Current State; Future Trends; Management; Digital Innovation Management; Augmentation; Automation; Organizing R D; Svenska pappers- och massa industrin; skogsindustrin; tillverkningsprocesser; artificiell intelligens; AI; ML; maskininlärning; nuvarande tillstånd; framtida trender; management; digitalt innovationsarbete; automatisering; förstärkning; organisering av FoU.;

  Sammanfattning : The advancements in Artificial Intelligence (AI) have received large attention in recent years and increased awareness has led to massive societal benefits and new opportunities for industries able to capitalize on these emerging technologies. The pulp and paper industry is going through one of the most considerable transformations into Industry 4. LÄS MER