Sökning: "psykologi uppdrag 3"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden psykologi uppdrag 3.

 1. 1. Play for Eco : En kvalitativ intervjuestudie om spelarens upplevelse av ett klimatspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Melbi; [2019]
  Nyckelord :klimat; miljö; miljöspel; klimatspel; gamification; spel; spelare; psykologi; intervju; Play for Eco; All for Eco; motivation; intervjustudie; motivationsfaktorer; teknik; klimatavtryck; koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har ökat markant under de senaste 70 åren. Orsaken bakom detta är 97% forskare överens om, det är människan som orsakat det. Trots denna överväldigande vetenskapliga konsensus finns det människor som inte tror på global uppvärmning men även väldigt många människor som inte agerar på denna information. LÄS MER

 2. 2. Cognitive load and its impact on usage of email applications

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam King; [2019]
  Nyckelord :usability; cognitive; load; tapping; email; användbarhet; kognitiv; belastning; tapping; email;

  Sammanfattning : The shift from analogue to digital data has been a trend the last couple of decades. One reason for such a switch is the ease and effectiveness with which it can be stored and spread. LÄS MER

 3. 3. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för första linjens chefer i primärvården

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marina Edin; Kristina Vallner; [2016]
  Nyckelord :Chefer; Psykosocial arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete; QPS Nordic; Krav-kontroll-stöd; ERI;

  Sammanfattning : Cheferna inom vård och omsorg i offentliga organisationer har hög arbetsbelastning och ett komplext uppdrag. Ofta finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men de är bristfälliga och används inte. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos anställda inom bemanningsföretag : Skiljer sig upplevelsen beroende på antal uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sofie Enoksson Bergström; Anette Högberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; self-determination theory; arbetstillfredsställelse och bemanningsanställda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland tjänstemannakonsulter inom ett bemanningsföretag beroende på antal uppdrag. Syftet var även att undersöka om det förelåg någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de inre motivationsbehoven var och antal uppdrag. LÄS MER