Sökning: "volvo marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden volvo marknadsföring.

 1. 1. CSR-Marknadsföring inom anläggningsmaskin-branschen : En studie om hur Volvo Construction Equipment använder sig av Corporate Social Responsibility i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tim Ekstrand; Tim Axelsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Marknadsföring; Konstruktion; Maskin; Anläggningsmaskin; Effektivitet;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: Level: Institution: Authors: Title: Tutor: Keywords: machine 08-06-2020 Bachelor thesis in Business Administration, 15 crSchool of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Tim Axelsson Tim Ekstrand (97/06/22) (97/05/21) CSR – marketing within the heavy machinery industry Aswo SafariCSR, marketing, Construction, Machine, effectivity, construction Research question: How do companies in the construction machinery industry use CSR in their marketing effectively? Purpose: The purpose of this paper is to investigate and thus gain a deeper insight into how CSR is used in marketing in the most efficient way possible in the construction machine industry. The hope is to be able to clarify the uncertainties surrounding CSR in marketing and to be able to provide companies of the construction machinery industry with in-depth knowledge of the subject and to assist with a model for other companies in the industry to use to review the effectiveness of their CSR -marketing. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell Branding : En kulturell jämförelse mellan reklamfilmer och metoderna till att marknadsföra med hjälp av reklamfilm hos olika nationaliteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Joshua Clay; [2020]
  Nyckelord :Branding; Varumärkesutveckling; Reklamfilm Kultur; Nationella marknader;

  Sammanfattning : För att etablera ett varumärke bland människor behövs marknadsföring. Men hur man ska marknadsföra är en komplicerad process, då det är många delar som behövs struktureras upp för att skapa en sammanfattande kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER

 4. 4. Resan mot den virtuella verkligheten : En multipel fallstudie av den virtuella verklighetens påverkan på varumärkesimagen inom bilindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Niklas Jehrlander; Max Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Virtual reality; Brand image; Brand identity; Audi; Volvo Cars; Market communication; Positioning; Segmentation; Virtual reality; Varumärkesimage; Varumärkesidentitet; Audi; Volvo Cars; Marknadskommunikation; Positionering; Segmentering.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this study is to investigate how companies can use VR-commercials and commercials to influence brand image. Furthermore, the purpose is to identify which factors in these medias that affect brand image as well as account for the differences between these two medias. LÄS MER

 5. 5. Online game design theories for interactive marketing : Gamification is not enough

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Beatrice Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Interaction Design; Game Design; Gamification; Interactive Marketing; Player Types; Game Elements; Timing; Interaktionsdesign; speldesign; spelifiering; interaktiv marknadsföring; spelartyper; spelmekanismer; timing;

  Sammanfattning : This research looks at how interactive marketing can become more motivating for customers by designing it as a full game, not only by adding some game elements like in gamification. The result of the research gives marketers an alternative and complementary way of incorporating game design in marketing. LÄS MER