Sökning: "Andlighet"

Visar resultat 6 - 10 av 171 uppsatser innehållade ordet Andlighet.

 1. 6. Existentiella frågor hos personer som erhåller palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Katja Jönsson; Louise Mattson; [2019]
  Nyckelord :Existentiella frågor; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Jönsson, K & Mattsson, L. Personers upplevelser av existentiella frågor i palliativ vård. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15-högskolepoäng. LÄS MER

 2. 7. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 3. 8. Om konst i vårdmiljöer : Med utgångspunkt i konsten vid Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Bertil Stenström; [2019]
  Nyckelord :Kultur; konst; biomedicin; välbefinnande; andlighet; livsåskådning; existens; konstens roll; konstprogram; gestaltning; utlysning; bildsemiotik; performativitet.;

  Sammanfattning : Den konstnärliga gestaltningen av Nya Karolinska Solna (NKS) är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Totalt har 118 Mkr avsatts i enlighet med regeln om att två procent av kostnaden för vårdlokaler skall avsättas för konst. LÄS MER

 4. 9. Gemenskap, individualism och andlighet : Tro och församlingsliv bland unga vuxna i den samtida svenska pingströrelsen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Harald Sand; [2019]
  Nyckelord :Pentecostal; Young Adults; Community; Individualism; Spirituality; Rational Choice Theory;

  Sammanfattning : This thesis studies how young adults in today's Swedish Pentecostal congregations describe their beliefs and their congregational life. The thesis applies a theoretic frame of Rational Choice Theory and compares the results with previous research/adjacent studies close to the field. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Louise Lankell; Lisa Rådström; [2019]
  Nyckelord :existentiella dimensionen; existens; sjuksköterska; undersköterska; upplevelse; palliativ vård; andlighet; holistisk vård;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. LÄS MER