Sökning: "Saco"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Saco.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Ställa in eller ställa om? : En användarstudie på digitaliseringen av studentmässor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Daniel Öberg; Mathilda Axdorph; [2020]
  Nyckelord :Digitization; student fair; digital fair; user experience; usability; social interaction; Digitalisering; studentmässor; digitala mässor; användarupplevelse; användbarhet; social interaktion;

  Sammanfattning : Studentmässor fyller en viktig funktion i samhället genom att vägleda besökarna inför gymnasieoch högskole/universitetsval. Denna medietekniska studie undersöker besökande användaresbehov och upplevelser av två digitala studentmässor: Saco’s studentmässa och Gymnasiemässan. LÄS MER

 3. 3. Lönesättande samtal i praktiken : En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Victor Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Pay setting conversations; Individual pay setting; Technical economic system; Human system; Collective system; Management; Labor collective; Power and conflict.; Lönesättande samtal; Individuell lönesättning; Teknisk ekonomiska system; Mänskligt system; Kollektivets system; Management; Arbetarkollektiv; Makt och konflikt.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel Lönesättande samtal i praktiken - En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal. Nivå                        Datum Magister                  Augusti 2018 Författare               Handledare Victor Skoglund        Jonas Axelsson Syfte Syftet med denna studie är att få kunskap och djupare förståelse av lönesättande chefers upplevelser av management med särskilt fokus på arbetet med lönesättande samtal. LÄS MER

 4. 4. Stridsåtgärder och konkurrerande fackförbund i den svenska modellen - en studie om organisationstvister som mynnar ut i stridsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Denise Wikström; [2018]
  Nyckelord :Stridsåtgärder; stridsåtgärder mot kollektivavtalsbunden arbetsgivare; organisationstvister; konflikter på arbetsmarknaden; organisationsstruktur; konkurrerande fackförbund; kollektivavtal; den svenska modellen; kollektivavtalets betydelse för fackförbund; fackförbundens rätt att teckna kollektivavtal; fackförbundens organisations- och avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to seek understanding about why conflicts appear between trade unions regarding which one of them should sign the collective agreement in the workplace. The labour market parties are in general in an agreement that there should only be one applicable collective agreement in every area of work. LÄS MER

 5. 5. Arbetarrörelsens syn på lärarnas arbetsmarknadskonflikter 1966 och 1971

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Rickard Öhman; [2016]
  Nyckelord :eachers; strikes; SACO; social democrats; marxism; Bourdieu; social class; labour movement; middle class; arbetarrörelsen; lärare; strejk; SACO; marxism;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the disputes between the teacher strikes 1966 and 1971 and how the labour movement perceived the teachers and the srikes throught the perspective of class. Various text sources from different agents within the labour movement has been examined. LÄS MER