Sökning: "aagerup"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet aagerup.

 1. 1. Customers perception of Artificial Intelligence as Chatbots in CRM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elsa Kuylenstierna; Hanna Trägårdh; [2021]
  Nyckelord :CRM; customer relationship management; chatbots; artificial intelligence; ai; marketing; customer service; business administration; gen z; gen y; generations;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Title: Customers perception of Artificial Intelligence as Chatbots in CRM  Subject: Bachelor thesis in business administration, 15 hp  Authors: Hanna Trägårdh & Elsa Kuylenstierna  Supervisor: Klaus Solberg Söilen  Examiner: Ulf Aagerup  Keywords: Artificial intelligence, Chatbots, Customer Relationship Management, Generation Z, Generation Y  Purpose: The purpose of this study is to determine the perception Swedish customers from Gen Z and Gen Y have of companies using chatbots in customer relationship management. Furthermore the study will analyze if the different generational groups perceive chatbots in different ways. LÄS MER

 2. 2. Köp inuti app - en generationsfråga? : Vad motiverar konsumenter till att utföra köp genom mikrotransaktioner?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hugo Nyrell; Douglas Mossenberg; [2021]
  Nyckelord :Konsumentbeetende; mikrotransaktioner; köp inuti app; DLC; skins; loot box; motivation;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Köp inuti app - En generationsfråga?  Författare: Douglas Mossenberg & Hugo Nyrell Handledare: Ulf Aagerup  Bakgrund: Sedan slutet av 00-talet har större delen av världen tillgång till höghastighetsinternet och människans digitala närvaro är större än någonsin. Web 2. LÄS MER

 3. 3. Konsten att välja rätt influencer : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Strandberg; Elin Thorén; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; influencer; marknadsföring; influenser; varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsten att välja rätt influencer Författare: Elin Thorén och Louise Strandberg Handledare: Navid Ghannad Examinator: Ulf Aagerup Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i Internationell Marknadsföring Termin: VT 2020 Antal ord: 19 442Syfte: Syftet med denna uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur företag identifierar och väljer influencers för att stärka sitt varumärke. Metod och material: Kvalitativ undersökning med fyra semistrukturerade intervjuer Huvudresultat: Samtliga fallföretag identifierar och väljer influencers med omsorg genom att försöka ta reda på om influencern är en bra match till deras varumärke och dess värderingar för att marknadsföringsmetoden ska ses som trovärdig. LÄS MER

 4. 4. Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? : En studie om samhällsansvar och legitimitet inom kontroversiella branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandro Larsson; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; ansvar; legitimitet; verksamhetsstyrning; kontroverseilla branscher;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? Seminariedatum: 2019-05-29 Kurs: FÖ6021 - Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0hp Författare: Jonathan Bengtsson och Sandro Larsson Handledare: Marie Héléne Laurell Examinator: Ulf Aagerup Nyckelord: CSR, ansvar, legitimitet, styrning, kontroversiella branscher Teoretiskt bidrag: En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig avCSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Frågeställning: • Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? Syfte: Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscherimplementerar CSR i sina verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Is fat the new skinny? : A study on weight and perception of models in green marketing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Wagrelius; Sara Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; brand positioning; brand personality traits; green products; attractiveness; sales; purchase propensity; warmth; competence; weight; model; thin; overweight; obesity; ecological; environmentally friendly; Grön marknadsföring; varumärke; positionering; varumärkespersonlighet; gröna produkter; attraktivitet; köpbenägenhet; konsumentbeteende; värme; kompetens; modell; vikt; övervikt; smal; ekologiskt; miljövänlig;

  Sammanfattning : Title: Is fat the new skinny? A study on weight and perception of models in green marketing. Date: 2018-05-22 Level: Bachelor Thesis in International Marketing Author: Oskar Wagrelius & Sara Eriksson Supervisor: Ulf Aagerup Problem formulation: How does the perceived weight and warmth/competence of a model in green marketing affect sales through perceived greenness and attractiveness? Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge, for brands being green, about how the choice of models in their advertisement will impact the brand's perception and affect greenness, attractiveness, and sales. LÄS MER