Sökning: "intern marknadsföring information"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden intern marknadsföring information.

 1. 1. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER

 2. 2. Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen : En studie av intern marknadsföring från ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Bäcklund; Bill Samuelsson; Simon Levander; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Generation Y; Intern marketing; Loyalty; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen” Datum: 2/6-2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Bäcklund, Bill Samuelsson och Simon Levander Titel: Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen Handledare: Kerstin Nilsson Nyckelord: Employer branding, Generation Y, Intern marketing, Loyalty, Social Exchange Theory. Frågeställning: Vilka incitament är det som påverkar den anställde att stanna på en arbetsplats?Matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas motivationsfaktorer? Syfte: Syftet med undersökningen är att förklara de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna inom organisationen och jämföra det med företagets human resource-arbete för att behålla anställda. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION OCH STRESS - EN STUDIE OM FÖRMÅNSSYSTEMET INOM SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Simonsson; Louise Andersson; [2016-01-05]
  Nyckelord :förmånssystem; arbetstillfredsställelse; Effort-Reward Imbalance model; välmående; informations- och kommunikationskanaler; intern marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka uppfattningar och tolkningar hos sjuksköterskor ochundersköterskor gällande förmånssystemet på ett sjukhus inom offentlig sektor. Med hjälp av intervjuer ska vi se om det är på grund av bristen av kommunikation som inte förmånnsystemet utnyttjas samt kunna sänka den upplevda stressen genom förmånssystemet. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation i växande organisationer - En fallstudie på Event AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Lindström; Sanne Pedersén; Susanna Kamph; [2016]
  Nyckelord :Internal Communication; Growth Process; SME; Internal Marketing.; Intern Kommunikation; Tillväxtprocess; Intern Marknadsföring; SME.;

  Sammanfattning : Strukturella förändringar och uppdateringar blir allt vanligare och mer väsentligt för attföretag ska kunna överleva i en konstant föränderlig miljö. Men trots behovet av att uppdateraoch utveckla sin organisation är dessa förändringar inte alltid väl mottagna. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av Sjömansbiblioteket : En studie i kommunikationen mellan ett specialbibliotek och dess användare

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tanja Johansson; [2015]
  Nyckelord :Sjömansbiblioteket; sjömansbibliotekarie; marknadsföring; marknadsföringsmixen; intern marknadsföring; SWOT; specialbibliotek; sjöfartslitteratur;

  Sammanfattning : The purpose of this Master's thesis is to examine how the Swedish Seamen's library, situated in Rosenhill Gothenburg, communicates with its users; i.e. the seamen. LÄS MER