Sökning: "majoritetskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet majoritetskultur.

 1. 1. Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? : En vetenskaplig essä om sökandet efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Soukka; [2019]
  Nyckelord :Basic values work; knowledge requirements; pedagogy of interruption; interculturality; intersectionality; majority culture; subjectification; qualification; socialization; uniqueness; action; self-esteem; learnification; Värdegrundsarbete; kunskapskrav; avbrottets pedagogik; interkulturalitet; intersektionalitet; majoritetskultur; subjektifiering; kvalificering; socialisation; unikhet; handlande; självkänsla; lärifiering;

  Sammanfattning : In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have also begun to apply to themselves and their fellow human beings. LÄS MER

 2. 2. I arbetet med kulturella barriärer : Utformandet av kulturkompetens i arbetet med funktionsvarierade från olika kulturella bakgrunder, en komparativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellen Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :culture; cultural competence; disability; immigrants; minority culture; majority culture; power; kultur; kulturkompetens; funktionsvariation; invandrare; minoritetskultur; majoritetskultur; makt;

  Sammanfattning : Kultur är något som i vardagen styr hur människor värderar, tänker, tror och tycker. Det påverkar också hur vi tar oss an ett visst problem och handskas med det. Funktionsvariation är något som existerar i hela värden men ändå är det så olikt hur vi människor väljer att bemöta det. LÄS MER

 3. 3. Integrasjonens dilemma? : En komparativ diskursanalyse av religionens posisjon i norsk og svensk grunnskoleundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gina Monsbakken Koller; [2017]
  Nyckelord :Diskurs; Integrasjon; Majoritetskultur; Minoritetskulturer; Religion; Utdanning;

  Sammanfattning : Sweden is one of the most secular countries in the world. This can also be seen in the Swedish education system, where all schools by law are meant to respect and tolerate multiple cultures. Moreover, the neighboring country, Norway, is a lot more conservative, in regard to religion and education. LÄS MER

 4. 4. Språket som nyckel : En kvalitativ studie om nyanländas upplevelser av språkets betydelse för deras etablering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Meijerborg Meijerborg; Pernilla Hjalmarsson; [2016]
  Nyckelord :Swedish language; Newcomers; Social inclusion; integration; Minority culture; Majority culture; Cultural identity; “Etableringen”.; Svenska språket; Nyanlända; Social delaktighet; Integration; Minoritetskultur; Majoritetskultur; Kulturell identitet; Etableringen;

  Sammanfattning : Språket är av stor betydelse för människan. Genom språket kommunicerar vi och det blir därför svårt att interagera med omgivningen samt göra sig förstådd om språkkunskaperna brister. LÄS MER

 5. 5. En inkluderande litteraturundervisning? – En läromedelsanalys om kulturell variation

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Bakgrund: Politiska krafter i Sverige menar att en majoritetskultur ska varaöverordnad andra. Samtidigt gör den svenska skolans värdegrund gällande att värdet avkulturell variation ska betonas i undervisningen. LÄS MER