Sökning: "reklam i film"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden reklam i film.

 1. 1. "Välkommen till vår verklighet" & "Just nu" : En kvalitativ multimodal audiovisuell analys av Försvarsmaktens reklamkampanj från årtalen 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexander Mekonen; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Strategic communication; rhetoric; semiotics; denotation; connotation; ethos; pathos; logos; Strategisk kommunikation; retorik; semiotik; denotation; konnotation; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en undersökning av Försvarsmaktens reklamkampanjer ‘’Välkommen till vår verklighet’’ och ‘’Just nu”, från år 2011 och 2020. Studiens två frågeställningar ligger som grund till vårt syfte att undersöka hur Försvarsmakten framställer sig i deras två centrala reklamkampanjer och vilka skillnader och likheter som framkommer mellan dessa årtal. LÄS MER

 2. 2. Dags att ändra skönhetsidealen : Dove Reverse selfie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amna Basil Hussain; [2022]
  Nyckelord :Skönhetsideal; Femvertising; Kommodifierad feminism;

  Sammanfattning : Feminism som marknadsvara - en semiotisk analys av Doves  Reverse selfie kampanj. Varje dag utsätts vi för reklam med olika kommersiella budskap. Det är därför det är viktigt för företag att marknadsföra sig med något speciellt för att sticka ut. Flera företag har börjat ta del av samhällsdiskurser som marknadsstrategi. LÄS MER

 3. 3. The door's open, but the ride ain't free : En studie av den stereotypa ensamresenären och hur resande kvinnor förhåller sig till det narrativet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Johanna Wester; [2021]
  Nyckelord :etnologi; resenäring; turism; narrativ; berättelse; genus; kön; makt; bild; film; feminism; reklam;

  Sammanfattning : This ethnological bachelor level essay investigates how the travel and film industry portrays women travelling alone, and the possible effect that portrayal has on women who might be prone to do just that. My thesis is that some established truths are hinted at when it comes to both travel advertising and Western popular culture, such as the classical vagabond being a man. LÄS MER

 4. 4. Feminism som handelsvara : Semiotisk filmanalys av Libresse reklamfilm wombstories

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Veronica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; femwashing; kommodifierad feminism; Libresse; menstruation; mens; reklam; reklamfilm; reklamkampanj; Visuell Kommunikation; visuell retorik; woke; #wombstories;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur Libresse har använt sig av det retoriska tilltalet för att nå ut och påverka sin avsedda målgrupp i reklamkampanjen #wombstories. En semiotisk filmanalys har genomförts där resultatet har analyserats utifrån teorier om kommodifierad feminism, wokeness och femvertising. LÄS MER

 5. 5. Att sälja ett klimathot : En kvalitativ studie om vilka kulturella värderingar och föreställningar som kommuniceras i två reklamfilmer från flygbolagen SAS och KLM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Ekman; [2020]
  Nyckelord :reklam; miljö; semiotik; Roland Barthes; mytteori; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker meningsinnehållet i två uppmärksammade reklamfilmer från flygbolagen SAS och KLM. Syftet med studien är att urskilja vilka kulturella värderingar och föreställningar som kommuniceras i reklamfilmerna och hur dessa kommer till uttryck. LÄS MER