Sökning: "särbegåvning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet särbegåvning.

 1. 1. Att vara dubbelt särskild - Om barn med särbegåvning och samtidig funktionsnedsättning i skolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Erika Hedlund; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat att dubbelt särskilda barn har ökad risk för negativa skolerfarenheter och psykisk ohälsa. Svensk forskning är dock mycket begränsad. LÄS MER

 2. 2. Risk- och skyddsfaktorer i arbetet med individer som är beroende av datorspel. : En socialpedagogisk analys av professionellas berättelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :LaLuna Fager; Emelie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Problematiskt spelande; Datorspelsberoende; Behandling; Behandlingsmål;

  Sammanfattning : Introduktion: Behandlingen av datorspelsberoende är av svag evidensbaserad grund och diagnosen har ännu inte fått en svensk översättning. Syftet med föreliggande studie är att genom kvalitativa intervjuer med professionella undersöka berättelser om risk- och skyddsfaktorer i relation till behandlingsarbetet med individer som är beroende av datorspel. LÄS MER

 3. 3. Särbegåvade eller? : En studie om lärares attityder och tankar om arbetet med särbegåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Mattsson; Sallie Redman; [2021]
  Nyckelord :gifted and talented students; gifted and talented; teacher’s attitudes; gifted education; särbegåvade elever; särbegåvning; lärares attityder; särbegåvad undervisning;

  Sammanfattning : Enligt skollagen har alla elever rätt till stimulans i utbildningen. Alla elever “ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” Skollagen (2010:800, 3 kap. 2§). LÄS MER

 4. 4. Identifiering av elever med särbegåvning som underpresterar i NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emma Åström Boss; [2021]
  Nyckelord :gifted education; Biologi; definition; fysik; förvånar; gifted education; högpresterande; identifiering; kemi; lågpresterande; mellanstadiet; naturorientering; NO; särbegåvning; särskild begåvning; ta- lang; potential; uppmärksamma; underpresterande;

  Sammanfattning : Vissa elever anses ha en så hög inlärningsförmåga att de behöver anpassning i skolan. Av någon anledning verkar det vara svårt för lärare att identifiera dessa elever. Om eleverna dessutom underpresterar, vilket gör att det utåt sett kan uppfattas som att de fått utma- ningar på rätt nivå, blir det ännu svårare. LÄS MER

 5. 5. Den särbegåvade eleven: hur identifieras hen i dagens skola? : En enkätstudie om identifiering och anpassning med lärare i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeléne Jansson; [2021]
  Nyckelord :matematik; särbegåvning; identifiering; anpassning; utmaning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren identifierar, stimulerar och utmanar särbegåvade elever. Studien grundar sig i Lee Shulmans sex processdelar som handlar om lärarens ämneskunskaper vid lektionsplanering. LÄS MER