Sökning: "återbetalningsperiod"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet återbetalningsperiod.

 1. 1. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av byggnad M7 i Umedalen : Energikartläggning med förslag till energieffektiviserande åtgärder ur en ekonomisk synvinkel

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filip Gåsste; [2016]
  Nyckelord :energieffektivisering; energieffektiviserande åtgärder; energikartläggning; åtgärdspaket;

  Sammanfattning : Bostäder och service står för 40 % av Sveriges energianvändning varav hushåll och lokaler står för 90 % av dessa. Det har beslutats i riksdagen att Sveriges energianvändning ska minska med 20 % fram till år 2020 och med 50 % till år 2050. LÄS MER