Sökning: "Integrated Marketing Communications"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Integrated Marketing Communications.

 1. 1. Speaking About Voice : A Study on Communicating Brand Personality Through Virtual Assistants

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolina Bergman; Daniela Sundin; [2019]
  Nyckelord :Bergman; Sundin; Virtual Assistant; Communication; Voice; Brand Personality;

  Sammanfattning : Problematization: Earlier research on brand communication emphasize the importance of communicating a brand consistently throughout all marketing channels and media. Virtual assistants (VAs) are a new marketing media and a relatively new technology with which a brand can communicate with customers. LÄS MER

 2. 2. Sminkat ansvar : Relationshantering på sociala medier

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lina Gustafsson; Hanna Nathassia Sabrina Julkunen; [2019]
  Nyckelord :Social media; ethical cosmetics; cosmetic industry; CSR; marketing communication; branding; relationship marketing; social media marketing and webcare.; Sociala medier; etisk kosmetika; kosmetikabranschen; CSR; marknadskommunikation; varumärkesteorier; relationsmarknadsföring; social media marketing; webcare.;

  Sammanfattning : I samband med att dagens konsumenter blir allt mer medvetna om de globala, sociala och miljömässiga konsekvenser som vår konsumtion medför, har det på senare år ställt större krav ett på företagens arbetssätt mot ett mer hållbart och etiskt verksamhetsutövande. Av denna anledning har företagens ansvarstagande för miljön och samhället blivit en central fråga i företagsekonomiska diskussioner, även känt som Corporate Social Responsibility (CSR). LÄS MER

 3. 3. Reaching Generation Z : A qualitative study examining marketing communication channels for targeting Generation Z to establish brand awareness

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Erik Bäcklund; Kagstedt Martin; [2019]
  Nyckelord :Generational Cohorts; Generation Z; Communication Channels; Integrated Marketing Communications; Consumer Behaviour; Hierarchy of effects model; Brand Awareness; Brand Knowledge; Brand Liking; Purchase Intention.;

  Sammanfattning : Brand awareness and its establishment among consumers has been a central theme in previous research on marketing as it is proven to indirectly induce purchase. It is thus seen as crucial for marketers to establish brand awareness. However, a research gap is apparent in regard to creating brand awareness among Generation Z. LÄS MER

 4. 4. Performing Sustainability in Fast Fashion Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Cynthia Salkovic; [2018]
  Nyckelord :fast fashion; sustainability; marketing; practice theory; sustainable consumption; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper stems from understanding how fast fashion retailers market their sustainability and how the retail space drives different forms of sustainable performances and consumption. Departing from a practice-based approach and practice theory, the study gives insights on how retailers actions in the production chain are translated in-store and online for consumers sense-making, performances and consumption practices. LÄS MER

 5. 5. The NA-KD Truth About Influencer Marketing : Exploring influencer marketing through integrated marketing communication and the influencer’s role in strengthening a brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Malin Dalstam; Hedvig Nordlöf; Daniella Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Integrated Marketing Communication; Brand Identity; eWOM;

  Sammanfattning : Problem: The nature of marketing communications is changing as a result of the rise and development of social media. In response to this advancement, the way in which companies communicate with their target audience has shifted. Consumers today attain greater control in terms of receiving and influencing a message. LÄS MER