Sökning: "företagsekonomi management kandidatuppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden företagsekonomi management kandidatuppsats.

 1. 1. Affärsstrategier för butik-och kontorsfastigheter : En kvalitativ studie om affärsstrategier utifrån fastighetsbolags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alice Möller; Diana Morales; [2021]
  Nyckelord :Business strategies; commercial properties; retail properties; office properties; Affärsstrategier; kommersiella fastigheter; butiksfastigheter; kontorsfastigheter;

  Sammanfattning : Titel: Business strategies for retail and office properties,  A qualitative study of business strategies from a real estate company perspective.  Subject: Bachelor’s thesis in business administration specialization business management 7,5 credits and corporate finance and property valuation 7,5 credits Author: Alice Möller & Diana Morales Keywords: Business strategies, commercial properties, retail properties, office properties  Problem statement: How does the market look like for retail and office properties? How are business strategies implemented for retail and office properties and how are uncertainties taken into account? What factors influence the strategy decision regarding commercial real estate?  Purpose: The purpose of the study is to describe how property owners business strategies are adapted and executed and how uncertainty in the retail and office properties is taken into account. LÄS MER

 2. 2. Institutionaliserade recept i Trafikverket : En kandidatuppsats om kvalitetsstyrning och tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gina Melki; Patricia Melke; [2021]
  Nyckelord :Quality management; service design; organizations recipes; new public management; total quality management; institutional theory; Kvalitetsstyrning; tjänstedesign; organisationsrecept; new public management; total quality management; institutionell teori.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study why and how the Swedish Transport Administration has applied quality management and service design. This study applies the institutional theory and theory behind New Public Management. Total Quality Management and service design are used as study objects. LÄS MER

 3. 3. Jakten på den perfekta anställda : Eller är allt bara kompromisser?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ferat Yildiz; Kevin Kemal; Husein Elamidi; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; HR; HRM;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: “Jakten på den perfekta anställda - Eller är allt bara kompromisser?” Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Husein Elamidi           Kevin Kemal             Ferat Yildiz                                         (98/04/20)                 (98/05/12)                 (98/11/22) Handledare: Johan Grinbergs  Nyckelord: Rekrytering, Komplexitet, Utmaning, Kandidat, Rekryteringsprocess, HR, Optimal anställning Problemformulering:Vilka utmaningar kan en rekryterare ställas inför under en rekryteringsprocess? Hur ser komplexiteten ut för rekryterare som ställs inför sökande av kandidater? Syfte: Syftet är att beskriva och analysera vilka utmaningar en rekryterare kan ställas inför när denne vill anställa en ny person till organisationen. Även analysera och beskriva hur komplex en rekrytering kan vara och vilka faktorer som kan vara utmanande. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering av molnbaserade affärssystem : En studie inom bilhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kevin Adamsson; Fredrik Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Cloud based services; Cloud based ERP-system; Risks with the cloud based ERP-systems; Risk management; Risk process.; Molntjänster; molnbaserade affärssystem; risker med molnbaserade affärssystem; riskhantering i samband med molnbaserade affärssystem; riskprocess.;

  Sammanfattning : Titel: Riskhantering av molnbaserade affärssystem Författare: Fredrik Forsberg & Kevin Adamsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Kurs: Företagsekonomi, Kandidatuppsats inom ekonomistyrning/redovisning Kurskod: 2FE75E Frågeställning: Hur arbetar företag inom bilförsäljningsbranschen med riskhanteringen av molnbaserade affärssystem? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka risker molnbaserade affärssystem medför och hur företag inom bilhandeln arbetar för att hantera riskerna. Metod: För att uppfylla studiens mål har vi använt oss av den abduktiva ansatsen. LÄS MER

 5. 5. Internal commitment hos medarbetare : En kvalitativ studie som ser empowerment ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Elefteriadou; Martin Kjellnäs; [2020]
  Nyckelord :Management control; employee; empowerment; internal commitment; Ekonomistyrning; medarbetare; empowerment; internal commitment;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Internal commitment hos medarbetare - En kvalitativ studie som ser empowerment ur ett medarbetarperspektiv    Nivå: Kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Maria Elefteriadou och Martin Kjellnäs Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: Vårterminen 2020 Bakgrund och syfte: Empowerment inom företagsekonomin avser framhävandet av den individuella förmåga som varje medarbetare inom en organisation besitter. Trots fokus på den individuella medarbetaren utgår litteraturen till stor del från ett ledningsperspektiv. LÄS MER