Sökning: "medicon valley"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden medicon valley.

 1. 1. Klusterutveckling i Öresundsregionen - en analys av Medicon Valley utifrån ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Kiraly Åkesson; [2019]
  Nyckelord :cluster; cluster life cycle; biotech; medicon valley; greater copenhagen; cluster policy.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Clusters have become a buzzword in the economic vocabulary. But what characterises a cluster? A superficial definition of the term cluster is companies operating, cooperating and competing within a joint industry. Research suggests that clusters will have an important role in creating growth in the future, but a cluster is seldom created overnight. LÄS MER

 2. 2. Det sociala kapitalets samband med klusterföretags absorptionsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Andersson; Hama Jokel; Daniel Rajala; [2017]
  Nyckelord :Kluster; absorptionsförmåga; organisatoriskt lärande; socialt kapital; innovationskraft; Cluster; absorption capacity; organizational learning; social capital; innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The impact of social capital on the absorption capacity of cluster companies Seminar date: 2017-06-02 Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr Authors: Adam Andersson, Daniel Rajala, Hama Jokel Supervisor: Nikos Macheridis Keywords: Cluster, absorption capacity, organizational learning, social capital and innovation Purpose: The purpose of the study is to investigate possible differences and similarities for the clusters Medicon Valley and Stockholm-Uppsala. The focus of the study lies in similarities and differences in the demonstrated strength of social capital and absorption, as well as in the connection between social capital and absorption capacity. LÄS MER

 3. 3. Bioteknik i Öresundsregionen - behovet av en katalysator i en klustermiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anneli Billing; Kajsa Lagerstedt; [2006]
  Nyckelord :Medicon Valley Academy; nätverk; organising capacity; kluster; region; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en medlemsorganisations roll och betydelse för utvecklingen av en klustermiljö, samt vilka möjligheter en sådan organisation har att förmedla vikten av sina insatser i och utanför ett nätverk. En kvalitativ metod har använts i form av intervjuer med personer inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter berör näringslivet i Öresundsregionen. LÄS MER

 4. 4. Geografiskt avstånd & venture capital

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Staffan Andersson; Stefan Kjellberg; Johan Persson; [2003]
  Nyckelord :venture capital; nätverk; regional utveckling; geografiskt avstånd; skåne; riskkapital; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Venture capital koncentreras till stockholmsregionen, vilket kan leda till problem för skånska företag i deras sökande av denna typen av kapital. Vi tror att de nätverk som företagen förfogar över kan vara avgörande för deras framgång i sökandet. LÄS MER

 5. 5. Venture Capital – handlingsalternativ vid en börsnedgång

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Bengtsson; Gunhild Samuelsson; Andreas Rode; [2001]
  Nyckelord :Venture capital; Exitstrategi; Marknadsnotering; Värdering; Industriell försäljning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Fram till och med våren 2000 utgjorde aktier i småbolag populära investeringsobjekt för såväl privata som institutionella placerare. Svenska venture-capitalföretag tjänade stora pengar på att börsintroducera sina portföljbolag. Den kraftiga börsnedgången förde med sig ett minskat antal börsintroduktioner. LÄS MER