Sökning: "motivation hos redovisning"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden motivation hos redovisning.

 1. 6. Redovisning av humankapital : en innehållsanalys med hänsyn till kvalitativa egenskaper i IFRS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tina Engen; Naoko Higashida; [2014]
  Nyckelord :redovisning; humankapital; kvalitativa egenskaper; IFRS;

  Sammanfattning : Den externa redovisningen är ett viktigt verktyg för företaget att förmedla informationtill de externa intressenterna. De externa intressenternas starka inflytande på externredovisningen har inneburit att lagstiftningen har upprättats med hänsyn till deras krav. LÄS MER

 2. 7. Användning av redovisningsinformation och rådgivning i mikroföretags beslutsfattande : -En jämförande studie av två branscher

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Katarina Nilsson; Anton Runesson; [2013]
  Nyckelord :Redovisningsinformation; bokföringssystem; kognitiva modeller; rådgivning;

  Sammanfattning : Mer än nio av tio svenska företag utgörs av mikroföretag. Dessa företag beskrivs som motorn i ekonomin och står i framkant när det gäller utveckling och innovation. Befintlig forskning inom användning av redovisningsinformation i mikroföretag visar att redovisningsnormer och regler inte är anpassade för mindre företag. LÄS MER

 3. 8. Ekonomisk information. : En kartläggning av små företags attityder.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emma Backlund; Anna Grundström; [2010]
  Nyckelord :Redovisningsinformation; små företag; redovisningskonsulter; kommunikation; motivation; informationsvärde.;

  Sammanfattning : Extern redovisning behövs bland annat för att öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer men kan även användas som en kontrollpunkt och som beslutsunderlag för den interna verksamheten. Det finns dock tecken på att den ekonomiska informationen inte används av små företag för dessa ändamål. LÄS MER

 4. 9. Ekonomisk information till anställda : Vikten av att ge rätt information på rätt sätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christina Hallgren; Louise Persson; [2007]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; informationsförmedling; organisationsstyrning; redovisning;

  Sammanfattning : Ekonomisk redovisning har funnits sedan 2300 år f.Kr. Idag har alla någon form av redovisning, vanligen externredovisning till yttre intressenter och internredovisning för företagets egen uppföljning. LÄS MER

 5. 10. Budgetprocessen och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

  Författare :Daniel Simonsson; Mikael Sannholm; [2006]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Redovisning; Internredovisning; Budgetprocess; Motivation; Suboptimering; Budgetsyfte;

  Sammanfattning : Syftet med att använda budgetering har förändrats över tiden genom ökade krav på ekonomistyrningen. Från att ha haft fyra huvudsakliga syften: implementering av strategi, samordning, ansvarsfördelning och grund för utvärdering, har det på senare tid presenterats sju syften med budget. LÄS MER