Sökning: "riskbruk missbruk beroende"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden riskbruk missbruk beroende.

 1. 1. Missbruk ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om professionellas syn på skillnader och likheter mellan missbrukande män och kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Erika Eklund; Wilma Krook; [2016]
  Nyckelord :Missbruk; riskbruk; beroende; alkohol; narkotika; droger; behandling; skillnader; män; kvinnor; genus; kön; socialt arbete; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige är det vanligt att personer idag både dricker alkohol och använder sig av narkotika. Studiens syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter yrkesverksamma inom socialt arbete kan identifiera bland missbrukande män och kvinnor. LÄS MER

 2. 2. MI- metodens effekter på alkoholkonsumtion : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Ericson; Zahra Ousi; [2010]
  Nyckelord :alcohol; alcohol consumption; motivation; motivational interviewing and effect; alkohol; alkoholkonsumtion; motivation; motiverande samtal och effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt 8 liter ren alkohol per person och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 människor i Sverige av orsaker relaterade till alkohol. LÄS MER