Sökning: "ätstörningar kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden ätstörningar kroppsideal.

 1. 1. Kroppen & sociala medier : En kvalitativ studie av hur sociala medier kan påverka elitidrottande tjejers kroppsuppfattning ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Aisha Faiqi; Camilla Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :Kroppsideal; elitidrott; sociala medier; niu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna undersökning syftar till att ur ett genusperspektiv undersöka om elitidrottande tjejers kroppsuppfattning påverkas av sociala medier. Detta har genomförts med hjälp av följande frågeställningar: 1. Hur ser användningen av sociala medier ut bland elitidrottande tjejer? 2. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. Kroppsideal i ämnet idrott och hälsa : En kvalitativ studie om idrottslärares erfarenheter av kroppsideal i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Axelsson Elfving; [2020]
  Nyckelord :Kropp; skola; undervisning; elever; normer;

  Sammanfattning : Samhället genomsyras av normer, värderingar och olika ideal om hur en kropp ska vara och se ut. I ämnet idrott och hälsa så är kroppen mer exponerad än i andra ämnen, och är i mer fokus både innan, i och efter aktivitet i undervisningssammanhang. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av sociala medier : En studie om sociala mediers inverkan på unga kvinnors uppfattningar om ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cassandra Iregren; Julia Lind; [2020]
  Nyckelord :Body images; nursing; suffering; support; triggering; Lidande; kroppsideal; omvårdnad; stöd; triggande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är vanligt hos unga kvinnor och etologin är okänd, biologiska och sociala faktorer kan påverka. Sociala medier används dagligen av unga kvinnor och innehållet kan framkalla negativa känslor vilka försämrar ätstörningen. Kvinnor med ätstörningar upplever ohälsa och lidande. LÄS MER

 5. 5. Kroppen som medel för estetik och prestation : En studie om kroppsidealets utformning och påverkan inom Simhoppssverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lina Schlotterbeck; [2020]
  Nyckelord :Body ideal; diving; self-perception; eating disorders; mental illness; Kroppsideal; Simhopp; Självuppfattning; Ätstörningar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematiken inom idrotten har aktualiserats de senaste åren. Problematiken har visat sig vara större inom idrotten och mer specifikt inom estetiska idrotter samt bedömningsidrotter. Flera aspekter av ätstörningar grundar sig i utformningen av kroppsideal därav studiens syfte. LÄS MER