Sökning: "Christian Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Christian Björk.

 1. 1. Operation Atalanta : piratbekämpning och upprorsbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Björk; [2020]
  Nyckelord :piratbekämpning; upprorsbekämpning; pirater; piratverksamhet; Operation Atalanta; Christian Bueger; David Kilcullen;

  Sammanfattning : Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. LÄS MER

 2. 2. Längtan till en tid som varit : en studie i författaren Sanfrid Neander-Nilssons syn på ”svenskheten” 1927 –1950

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Christian Björk; [2011]
  Nyckelord :pastorala ideal; nationalism; antisemitism; nationalsocialism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna biografiska uppsats behandlas Sanfrid Neander-Nilssons syn på "juden", "svensken" och "tysken" för att kunna spåra hans åsikter och positionera honom i hans samtid. I undersökningen har hans reseskildringar, böcker, dikter och recensioner granskats för att kunna bringa klarhet i dessa frågor. LÄS MER

 3. 3. Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Thörn; Christian Umeland; [2009]
  Nyckelord :Birch; Stolab; bread and butter issues; birch quality; hardwood sawmill; Björk; Stolab; försörjningsfrågor; björkkvalitet; björk; lövträsågverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. LÄS MER

 4. 4. Informationsöverflöd? - En studie av upplysningskrav gällande ersättningar till ledande befattningshavare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Crona; Oscar Björk; Christian Erliksson; [2008]
  Nyckelord :Årsredovisning; Upplysningskrav; Ledande Befattningshavare; OMX Large Cap; Intressenter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vi ämnar med denna studie beskriva och analysera hur publika aktiebolag presenterar information gällande ersättningar till ledande befattningshavare i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka vilka företags samt intressenters åsikter till denna redovisning är. Metod: Studien är uppbyggd av tre delstudier. LÄS MER

 5. 5. De glömda barnen. En undersökning om vuxna barn till missbrukare - deras uppväxt och relation till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Christian Björk; [2008]
  Nyckelord :familjen; vuxna barn till missbrukare; roller;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att lyfta upp olika problem som barn som växer upp i en miljö med missbruk står inför i livet. Barnen får ofta problem med självkänsla och tillit till andra människor och detta tar individerna med sig upp i vuxen ålder. LÄS MER