Sökning: "barnfokus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet barnfokus.

 1. 1. Vem har ansvar över de utsatta filippinska barnen? : En kvalitativ studie om svenska aktörers arbete kring live-streamade sexuella övergrepp på filippinska barn

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Cassandra Bergström; Tove Helgodt; [2020]
  Nyckelord :Online sexual exploitation of children; OSEC; WCST; Live-streamed child sexual abuse; Philippines; Child victim; Child; Internet; Social work; Globalization; Technique; Livestreamade sexuella övergrepp; Sexuell exploatering; Barn; Internet; Sexuella övergrepp; Webbkamera; Livesända övergrepp; Filippinerna; Socialt arbete; Globalisering; Teknik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika svenska aktörers arbete mot live-streamade sexuella övergrepp på filippinska barn samt deras syn på ansvarstagande gällande fall där svenska förövare begår detta brott. Det finns fyra svenska rättsfall där svenska män dömts för att ha beställt, regisserat och bevittnat sexuella övergrepp på barn i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. Barnfokus i skolbibliotekspolitiken : En jämförelse över hundra år via bibliotekspolitiska dokument

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Jönehall; Pontus Knast; [2017]
  Nyckelord :skolbibliotek; barnfokus; bibliotekspolitik; elever; skolbibliotekarier; läsfrämjande; demokrati;

  Sammanfattning : In 1911, library pioneer Valfrid Palmgren was the first Swedish person to publish a political plan for school libraries. Our purpose of this study is to compare Palmgren's document to the SOU 2012:65, one of the most recent policy documents for school libraries, and investigate whether the political point started from the children and young people when scheduled school libraries and its activities. LÄS MER

 3. 3. Förskolläraryrket : ett uppdrag, flera föreställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elinor Keiriö Östlin; Malin Kvarnström; [2017]
  Nyckelord :Phenomenographical perspective; preschool teacher profession; perception; Fenomenografi; Förskolläraryrkets roll; föreställningar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to get hold on the different perceptions preschool teachers have about their own profession. We have noticed that there are many studies about the profession of preschool teachers according to scientists and students who study to be preschool teachers, but there are not so many studies where the preschool teachers themselves give their point of view. LÄS MER

 4. 4. Barnets röst på nätverksmöten. Hur framförs den?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN); Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

  Författare :Lisbet Karlstrand; Katharina Sonesson; [2016]
  Nyckelord :network meeting; the voice of the child; the child´s participation; system theory; ecological system theory; nätverksmöte; barnets röst; barnets delaktighet; systemteori; utvecklingsekologisk teori;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie visade professionellas beskrivning av hur barnets röst framförs vid nätverksmöten. Studien beskrev även vad som påverkar och vem som bedömer barnets deltagande på ett nätverksmöte. Tio terapeuter vid barn- och ungdomspsykiatrin i sydöstra Sverige intervjuades med hjälp av en semistrukturerad frågeguide. LÄS MER

 5. 5. Barnsjuksköterskors upplevelser av prematura barns ROP-undersökningar - en pilotstudie.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Tina-Marie Lind; Karin Nilsson; [2014]
  Nyckelord :interview; pediatric nurses experiences; premature children; qualitative content analysis; ROP examination.; barnsjuksköterskors upplevelser; intervju; kvalitativ innehållsanalys; prematura barn; ROP-undersökningar;

  Sammanfattning : ROP undersökningen har visat sig vara en stressande och smärtsam undersökning för det prematura barnet. Vid ROP-undersökning är det barnsjuksköterskan som ansvarar för omvårdnaden om det prematura barnet på neonatalavdelning. LÄS MER