Sökning: "csr klädindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden csr klädindustrin.

 1. 1. Klädindustrins hållbara utveckling - en studie av den svenska klädindustrins hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Kallin; Tamara Djordjevic; Larisa Dedic; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; CONI-modellen; klädindustrin; CSR; legitimitetsteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka på vilket sätt hållbarhetsrapporteringen har utvecklats av det förändrade lagkravet inom den svenska klädindustrin. Följaktligen undersöka på vilket sätt hållbarhetsrapporteringen kan förbättras och vilka brister som kvarstår. LÄS MER

 2. 2. Socialt ansvarstagande i klädindustrin : En kvantitativ studie om konsumenters medvetenhet om och förväntningar på CSR samt deras identitetsskapande med företag i klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samuel Swartling; Anton Moberg Edenbäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; Klädindustrin; Fast fashion; Konsumentmedvetenhet; Konsumentattityd; CCI;

  Sammanfattning : Hållbarhet och ett etiskt förhållningssätt har de senaste decennierna blivit allt viktigare i klädindustrin, vars allt snabbare produktion av varor till låga priser för att möta efterfrågan från konsumenter är ohållbar för samhälle och miljö, exemplifierat i Fast fashion. Men en ökande medvetenhet om sociala och etiska problem hos konsumenter har gett företag anledning att arbeta med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility (CSR), en möjlighet både för ökad lönsamhet och en bättre omvärld. LÄS MER

 3. 3. I skandalernas kölvatten - En studie om hur konsumenters attityder och köpbeteende eventuellt har påverkats av mediala CSR-skandaler från den svenska klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Viklund; Lidia Petrén; [2014-06-23]
  Nyckelord :CSR; attityd-köpbeteende-gap; gapet; klädbranschen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättvisa kläder? Uppförandekoders betydelse för de anställda hos underleverantörer i klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Jakobsson; Johanna Ryndel; [2013-01-09]
  Nyckelord :Arbetsvillkor; Uppförandekoder; CSR; Underleverantörer; Klädbranschen;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur arbetsvillkoren ser ut hos leverantörer i Kina som levererar produkter till västerländska företag och ställa dessa arbetsvillkor i jämförelse med de uppförandekoder som företagen har. Studien utforskar vilka områden av uppförandekoderna som är särskilt problematiska samt vilka faktorer som har inflytande på hur uppförandekoderna följs. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportens roll och funktion : en jämförelse mellan H&M, KappAhl och MQ

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Torén; Robert Johnsson; [2013]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; årsredovisning; CSR; GRI; Hållbarhet; klädindustrin;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt viktigare i samhället, särskilt då vi idag konsumerar 30 procent mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden är kapabel att återskapa på ett år. CSR är en viktig del av hållbarhet och består av tre olika områden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. LÄS MER