Sökning: "the female gaze"

Visar resultat 11 - 15 av 48 uppsatser innehållade orden the female gaze.

 1. 11. I det stereotypa blickfånget : En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Backhouse; Matilda Kock; [2018]
  Nyckelord :stereotypes; gender; The Bridge; male gaze; semiotic; stereotyper; kön; Bron; den manliga blicken; semiotik;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. LÄS MER

 2. 12. "We believe in healthy, no matter what body shape you have" : En kvalitativ textanalys av kvinnoframställningen på bikiniföretagets Elsa and Rose Swimwears Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lizette Mannerhill; Jenny Dahlstrand; [2018]
  Nyckelord :Body positivity; norms; female representation; qualitative text analysis; semiotics; gender theory; Elsa and Rose Swimwear; Instagram; Kroppspositivism; normer; kvinnoframställning; kvalitativ textanalys; semiotik; genusteori; Elsa and Rose Swimwear; Instagram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom en semiotiskt bildanalys och genusvetenskaplig ansats undersöka hur det kroppspositivistiska bikiniföretaget Elsa and Rose Swimwear framställer kvinnan i sin marknadsföring på Instagram. Då tidigare forskning kring kvinnlig framställning i reklam till stor del fokuserat på endast kroppsstorlek och attraktivitet har vi valt att inkludera analysverktyg som pose, gaze, samt etnicitet och hud. LÄS MER

 3. 13. MAKING HERSTORY : En kritisk analys av dramatiserad kvinnohistoria i visuell media

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marlene Linder; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; women s history; tv series; emancipation; early 20th century; patriarchy; gender roles; multimodal; critical analysis; the male gaze; visual media; social roles; status set; diskursanalys; kvinnohistoria; tv-serier; kvinnors frigörelse; 1900-tal; patriarkat; könsroller; multimodal; performativitet; narrativ analys; the male gaze; visuell media; sociala roller; Fröken Frimans krig; social status;

  Sammanfattning : The media is not only a source of entertainment, it is also a way to better understand ourselves and a means to shape our identities. The purpose of different types of communication are never neutral, there is always a discourse and an underlying meaning at work. LÄS MER

 4. 14. ”I look flawless all day long” : En studie av diskurser om skönhet i material producerat av influencers

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Media communication studies; social media; influencer; beauty; discourse analysis; Textometrica; online identity; self-branding; the consumer society; norms of ideal beauty.;

  Sammanfattning : The internet and social media networks have created a changed world of media. Influencers work with creating content on these platforms. This study is focused on five female influencers which each has a large audience of viewers and that work within the category of beauty. They make content that mainly focuses on makeup and fashion. LÄS MER

 5. 15. Att kliva utanför ramen : Nakenhet, feminism och kritik av tre performanceverk från 1960- och 70-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nikolina Höljö; [2018]
  Nyckelord :performance; feminism; Schneemann; EXPORT; Wilke; Griselda Pollock; Helen McDonald; framing; naked; nude; the female nude; semiotics; symbolism; sexuality; identity; body-art; capitalism; essentialism; popular culture; criticism; connotation; denotation;

  Sammanfattning : This essay examines the performance artworks Action Pants: Genital Panic (1969), Interior Scroll (1975) and S.O.S Starification Object Series (1974-82) by artists VALIE EXPORT, Carolee Schneemann and Hannah Wilke. LÄS MER