Sökning: "värdebaserat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden värdebaserat ledarskap.

 1. 1. Vilka motivationsfaktorer som får medarbetare att nå organisationsmålen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hellena Kafatzief; Diana Sjöström; [2018]
  Nyckelord :motivation; transformativt lärande; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; ; situationsanpassat ledarskap; coachande ledarskap; värdebaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att svara på vilka motivationsfaktorer som motiverar medarbetare att nå organisationens mål, vilka som rankas högst av respondenterna och om de kan relateras till det transformativa ledarskapet. Metoden var kvantitativ och empirin togs in via en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Att leda genom värderingar : Förekomsten av värderingar inom spiritual leadership bland svenska ledare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emma Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Spiritual leadership; values; organizational culture; leadership; value-based leadership; quality development; total quality management.; Spiritual leadership; värderingar; organisationskultur; ledarskap; värdebaserat ledarskap; kvalitetsutveckling; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka av värderingarna inom spiritual leadership som framträder i ledarskapet hos ledare i Sverige och om det finns en indikation av spiritual leadership i deras ledarskap. Den teoretiska referensramen grundar sig i ledarskapets betydelse i kvalitetsutveckling, värderingar inom ledarskap och spiritual leadership. LÄS MER

 3. 3. Värdestyrning med medarbetaren i fokus: En kvalitativ studie av hur värderingar hålls levande i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Johansson; Yasmine Claesson; [2018]
  Nyckelord :Värdestyrning; värdebaserat ledarskap; värderingar; organisationsvärderingar; organisationskultur; medarbetarskap; horisontell kommunikation; Sappa; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas resultaten från en studie i ett värdestyrt företag. Syftet med studien är att öka kunskaperna om medarbetarnas roll i värdestyrda organisationer. Syftet är vidare att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserat ledarskap : Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Bartholomäus; Atif Sepic; [2018]
  Nyckelord :värdebaserat ledarskap; evidensbaserat ledarskap; hållbart ledarskap; hållbarhet; samledarskap; enskilt och delat ledarskap; delat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Uttalade värderingar inom värdedrivna organisationer : En kvantitativ studie på ett IKEA-varuhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alicia Borg; Janell Nyström; [2017]
  Nyckelord :Kultur; värden; värderingar; värdedrivna organisationer; organisationskultur; värdebaserat ledarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER