Sökning: "Invandrare socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Invandrare socialt arbete.

 1. 1. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 2. 2. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 3. 3. På väg till det förlovade landet. : En kvalitativ undersökning av polska och fransktalande invandrares etablering på arbetsmarknaden i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Bénédicte Michel Dahl; Agata Trzeciakiewicz; [2021]
  Nyckelord :nätverk; kapital; invandring; etablering; utbildning;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur fransktalande och polska invandrare har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. De områden som rör våra forskningsfrågor är nätverk, utbildning och varför våra informanter valde att flytta till Sverige. LÄS MER

 4. 4. Etablerade invandrares perspektiv på integration : En kvalitativ studie om etablerade invandrares upplevelser av integrationsprocessen i småstäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hasibullah Aziz; [2020]
  Nyckelord :integration; etablerade invandrare; invandrare; delaktighet; assimilering; multikulturalitet;

  Sammanfattning : Invandrarnas integration har alltid varit ett viktigt ämne i det svenska samhället. För att lyckas med integration finns det olika vägar och åsikter. Syftet med denna uppsats är att belysa etablerade invandrares perspektiv om vilka faktorer som bidrar till, respektive försvårar integrationen i det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Vem är jag? : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Moshira Hassan; Bahar Omar; [2020]
  Nyckelord :Creating ethnic identity; Ethnic identity; Immigrant backgrounds; Young women; Etniska identitet; Identitetsskapande; Utländsk bakgrund; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att få en förståelse om unga kvinnor med utländsk bakgrunds upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om bostadsområdet har en inverkan på deras upplevelse av sin identitet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes. LÄS MER