Sökning: "frågor varumärke undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden frågor varumärke undersökning.

 1. 1. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktor Svedlund; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; digital marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring via sociala medier inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arta Hajra; Irene Östlund; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fastighetsmäklare kan marknadsföra sina objekt via sociala medier. Detta för att öka kunskapen till hur fastighetsmäklarbranschen i framtiden har möjlighet till att öka förtjänsten av sin marknadsföring via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Sexualisering av kvinnor i modereklam : en undersökande studie om konsumeternas attityd mot varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ebba Wingård; Monika Medjedovic; [2019]
  Nyckelord :women; objectification; sexualization; advertisement; brand; gender; kvinnor; objektifiering; sexualisering; reklam; varumärke; genus;

  Sammanfattning : Fokus ligger på modeinriktad reklam som analyseras enligt utvalda kriterier, vilket placerar studien inom ramarna för textilt management. Studien avser att introducera läsaren till ämnet genom att ge en bakgrund till det valda ämnet och att motivera relevansen av studien. LÄS MER

 4. 4. Förmåner som verktyg i kampen om kompetens - Hur förmåner kan attrahera Data- och IT ingenjörer samt skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emma Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Anställningsförmåner; arbetsgivarvarumärke; employer brand; employer branding; employer attractivness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets och arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har lett till att vissa yrkesgrupper har blivit mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationer som är i behov av dessa bristyrken tävlar om att få anställa dem, och krav på anställningserbjudandet blir allt större. LÄS MER

 5. 5. FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR : Enkätundersökning av konsumenternas åsikter mot H&Ms sociala ansvar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Douglas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsbility; PR; Image; H M; Varumärke; SPSS;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. LÄS MER