Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 2. 2. Vi och dem : Muslimer som de andra i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dennis Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; Religionsdidaktik; Religionsläromedel;

  Sammanfattning : Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. LÄS MER

 3. 3. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religion; religionsdidaktik; judendom; kristendom; islam; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER

 4. 4. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år – ur ett genusperspektiv - En undersökning av hur kvinnor framställs i judendom, kristendom och islam.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religon; religionsdidaktik; judendom; islam; kristendom; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER

 5. 5. FRÅN HORA TILL HELGON : En litteraturstudie om tre forskares tolkningar och analyser av kvinnliga gestalter i urkunderna för judendom, kristendom och islam som normförmedlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Elvefeldt; [2016]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kvinnogestaltning; kvinnoideal; genus; litteraturanalys; religion;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som undersöker hur forskare beskriver kvinnliga gestalter från religiösa urkunder och vilka normer dessa förmedlar. Syftet är att undersöka vilka normer som förmedlas och vilka gestaltningar som lyfts fram, samt att koppla dessa till läroplanens mål kring kön, identitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, känsla av tillhörighet och mening med religionsvetenskapen. LÄS MER