Sökning: "offentlig privat sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden offentlig privat sektor.

 1. 1. Anpassningsbara managementkoncept från privat till offentlig sektor : Översättning av lean från idé till praktik i en statlig myndighet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pamela Said; [2020]
  Nyckelord :Management concept; lean; institutional theory; Scandinavian institutionalism; translation theory; public authority.; Management-koncept; lean; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori; översättningsteori; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : In the context of New Public Management, concepts such as lean have had a major impact among organizations in recent years with efficiency ideas based on customer focus. Moreover, the benefits of lean have served as solutions to the problems and challenges facing the public service. LÄS MER

 2. 2. Länken mellan personalnyckeltal och HR-strategier : Ett viktigt verktyg i arbetsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Christoffer Dacke; Robin Staberg; [2020]
  Nyckelord :Key Performance Indicators; SHRM; Communication; Orginazational learning; Personalnyckeltal; SHRM; Kommunikation; Organisatioriskt lärande;

  Sammanfattning : HR och personalfrågor är två ämnen som växt sig starkare de senaste åren och diskuteras än idag hur organisationer kan få ut det bästa ur sina mänskliga resurser och även organisationen i enlighet med organisationens strategier. Centralt i arbetet kring personalnyckeltal och strategier finns HR som både aktör och rådgivare. LÄS MER

 3. 3. LEADER Höga kusten : Nya former för styrning och samverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emil Oxelhöjd; [2020]
  Nyckelord :LEADER; Multi-level governance; Domäner; Soft spaces; Samverkan;

  Sammanfattning : LEADER är ett EU-finansierat program som avser att öka samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor genom projekt för att utveckla landsbygdsregioner i EU. Studiens mål är att utvärdera Leadermetoden för LEADER-området Höga kusten enligt teorier om multi-level governance, domäner och soft spaces. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetskrav i platsannonser för personalvetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ennie Boberg; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; krav; kvalifikationer; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Det finns en frustration över de höga erfarenhetskraven som ställs i platsannonser för personalvetare. Dagens platsannonser är mer komplexa och innehåller fler krav än vad de gjort tidigare. LÄS MER

 5. 5. Könsneutral chefsrekrytering : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och jämställdhetsarbetet i privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sarah Saunders; Klara Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; manager recruitment; gender equality; homosociality; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; chefsrekrytering; jämställdhet; homosocialitet; egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och jämföra rekryteringsprocessen av chefer inom privat och offentlig sektor. Vidare är studiens syfte att öka förståelse för hur organisationer arbetar med jämställdhet vid tillsättning av chef. LÄS MER