Sökning: "Manliga våldtäktsoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Manliga våldtäktsoffer.

 1. 1. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Sena nätter och farliga män –Vad säger media? : En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Hanna Andersson; Joanna Rosenblad; [2017]
  Nyckelord :Crime victim; gender theory; masculinity; media; printed media; rape; rape victim; stigma.; Brottsoffer; genusteori; maskulinitet; media; stigma; tryckt press; våldtäkt; våldtäktsoffer.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur våldtäktsoffer framställs i två olika tidningar (Dagens nyheter och Aftonbladet) och om det finns någon skillnad i framställningen beroende av offrets kön. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. LÄS MER

 3. 3. En "riktig" våldtäkt : En kvantitativ studie om våldtäkt och offerskuld, utanför eller inom äktenskap.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Enqvist; Johanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; äktenskap; offerskuld;

  Sammanfattning : Att lägga skuld på våldtäktsoffer är ett fenomen som förekommer världen över. Tidigare forskning har visat att olika faktorer som exempelvis offrets kön, beteende eller relationen mellan offer och gärningsman kan kopplas till respondenternas syn på våldtäkt och offerskuld. LÄS MER

 4. 4. Gender Stereotypes and Armed Conflict - A Study of the Repercussions for International Justice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Parikh Drar; [2016]
  Nyckelord :public international law; international humanitarian law; international criminal law; gender; gender equality; stereotypes; armed conflict; folkrätt; international humanitär rätt; Internationell straffrätt; könsroller; jämställdhet; stereotyper; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sites of armed conflicts are complex environments in which experiences of men and women differ considerably. Consequently, it is necessary to maintain a nuanced understanding of the interactions between gender and armed conflict in order to provide protection, accountability and redress for women and men equally. LÄS MER

 5. 5. Man kan inte föreställa sig att män blir våldtagna - : En kvalitativ studie om behandling och stöd för våldtagna män

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Amanda Eriksson; Jennie Vallgren; [2014]
  Nyckelord :Manliga våldtäktsoffer; behandling; heteronormativitet; maskulinitetsperspektiv;

  Sammanfattning : Forskningen om män som våldtäktsoffer är vag och ligger många år efter forskningen om kvinnliga våldtäktsoffer. Forskningen om behandlingsmetoder för våldtagna män är även den eftersatt och visar sig sakna evidens. LÄS MER