Sökning: "essä om metod"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden essä om metod.

 1. 1. Gränstrakter : En essä om bryn, platsbyggande och trädgårdsmästarens praktiska kunskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Paula Pihlgren; [2021]
  Nyckelord :Genius loci; platsens väsen; fenomenologi; hermeneutik; teknisk kunskap; praktisk kunskap; skogsbryn; landskapsgestaltning; trädgårdsmästeri; parkförvaltning; platsbyggande. ;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä undersöker jag vad trädgårdsmästarens praktiska kunskap är och vad den innebär det när aspekter som plats, natur och kultur är del av formandet av den. Jag visar också på det dilemma kring kommunikation om den praktiska kunskapen som uppstår i relation till medarbetare och uppdragsgivare. LÄS MER

 2. 2. Familjeberättelser : En essä om fördelar och nackdelar med att alla i ett förskoleområde ska arbeta med samma metod

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Anna Teern; [2021]
  Nyckelord :method; power; play development; language development; practical knowledge; metod; makt; lekutveckling; språlutveckling; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : In this scientific essay, I investigate how pedagogues are affected by working with the method of family stories, which the principal has decided that all young children´s departmens shouldwork with. The method includes many parts and is tightly controlled. LÄS MER

 3. 3. Trygga famen och Skojiga clownen : En vetenskaplig essä om förskollärares strategier och känslor i relationsskapande till förskolebarn

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Maja Nystedt; [2021]
  Nyckelord :practical knowledge; preschool; preschool teacher; relationships in preschool; child-educator relationship; care; emotions; praktisk kunskap; förskola; förskollärare; relationer i förskolan; barn-pedagogrelation; omsorg; känslor;

  Sammanfattning : Den här essän startar i en berättelse som gestaltar min egen upplevelse som förskollärareunder en lämningsmorgon på förskolan. I berättelsen beskriver jag hur mina relationer tillbarnen sätts på prov i lämningssituationen. LÄS MER

 4. 4. "Om du klipper bort våra ansikten syns ju inte våra skratt!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Agné; [2021]
  Nyckelord :Praktisk kunskap; förskola; pedagogisk dokumentation; Skolplattformen; digitala verktyg; barns inflytande; meningsskapande; New Public Management; kvalitet i förskolan;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga essän syftar till att undersöka hur förskollärares praktiska kunskap kan påverkas i mötet med det digitala systemet Skolplattformen och hur mötet med ett sådant system kan bidra till att omforma mötet mellan förskollärare och barn. Utgångspunkten är en gestaltad situation från när förskolebarn riktade kritik mot fotodokumentation från en aktivitet de deltog i, som skapats i enlighet med Skolplattformens regelverk. LÄS MER

 5. 5. Ingen riktig lärare? : En studie om den dubbla yrkesrollen: Grundlärare mot fritidshem och i ett praktiskt estetiskt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Bengtsson Nodén; [2020]
  Nyckelord :Basic teacher towards after-school centers; history of after-school centers; teacher in a practical aesthetic subject; grundlärare mot fritidshem; fritidshemmets historia; lärare i ett praktiskt estetiskt ämne;

  Sammanfattning : This thesis is about the twofold role teachers in the after-school centers have if they also teach a practical aesthetic subject in addition to the after-school center. The thesis is based on six different scenarios that I, as a professional, have been involved in in my daily work. LÄS MER