Sökning: "social utbytesteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden social utbytesteori.

 1. 1. När man får något så ger man också tillbaka : En studie om engagemang bland medarbetare inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Öhman; Emil Bondesson; [2020]
  Nyckelord :Engagement; municipality; public sector; social exchange theory; symbolic interactionism; Engagemang; kommun; offentlig sektor; social utbytesteori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Engagement is a well discussed topic among organizations and leadership. In this study the purpose is to study engagement according to and among employees currently working within two different municipalities in the south of Sweden. The methodological perspective used in this study is based on a phenomenological research approach. LÄS MER

 2. 2. "Blir det någonsin rättvist?" : En kvalitativ studie om hur kvinnor i samkönad relation upplever ansvarsfördelningen i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anette Hermansson; Agnieszka Pennholm; [2020]
  Nyckelord :Women in same-sex relationships; division of housework; equality; justice; Kvinnor i samkönad relation; ansvarsfördelning; jämlikhet; rättvisa;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål regeringen i Sverige har är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, detta mål innefattar sex delmål. Delmål fyra handlar om en jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Arbetslivscoachernas utsatthet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jenny Clemente Carrilho; [2019]
  Nyckelord :Coachning; handlingsutrymme; utbytesteori; community of practice; lärande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coachning har blivit en av otaliga livlinor som personer, organisationer och institutioner har vänt sig till för att hitta en väg till självförfyllelse, produktivitet och mål. Men coachningsindustrin är dock fortfarande i ett tillstånd av tillväxt och förändring. LÄS MER

 4. 4. Kärleken som förlorade : En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennifer Bengtsson; Hannah Thorsson; [2018]
  Nyckelord :time; love; equity; relationship; experience; cohabitors; social exchange; tid; kärlek; rättvisa; relation; upplevelse; sambopar; socialt utbyte;

  Sammanfattning : Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Alltid redo : En fenomenologisk studie om undersköterskors arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Antonsson; Gisela Häggblad; [2018]
  Nyckelord :Assistant nurses; elderly care; phenomenology; group psychology; social exchange theory; Undersköterskor; äldreomsorg; fenomenologi; gruppsykologi; social utbytesteori;

  Sammanfattning : Sjukvårdsorganisationer står inför stora utmaningar när andelen äldre i befolkningen ökar. Undersköterskor inom äldreomsorgen är en yrkeskategori som det ställs höga krav på eftersom de står för huvuddelen av den praktiska patientvården. LÄS MER