Sökning: "videointervju"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet videointervju.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 3. 3. “Hör du mig, syns jag?” –En kvalitativ intervjustudie om rekryterares upplevelse av det sociala samspelet vid videointervjuer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Emmelie Vilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Job interview; video interview; recruitment; social interaction; interaction ritual; impression management; Anställningsintervju; videointervju; rekrytering; interaktion; interaktionsritual; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : When recruiting new staff, the job interview is the most central and most common selection method, which has traditionally taken place face-to-face with the employer. Video interviews are something that has become more common in recruitment processes as a result of technological development and digitalization but also based on the organization's financial and time rationalization. LÄS MER

 4. 4. ”Jag ser ju bara ditt ansikte och dina axlar...” : En kvalitativ studie om teknikens inverkan på anställningsintervju

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robel Gebremeskel; [2018]
  Nyckelord :Videointervju; integrationsritual; fysisk närvaro; synkronisering; icke-verbala signaler;

  Sammanfattning : I dagens århundrade har vi gjort stora framsteg inom tekniken. Baudrillard (2001) menar att vi idag har gått från en typografisk generation till en elektrisk generation. LÄS MER

 5. 5. "Videorekrytering är framtiden - bara att lära sig nu." En kvalitativ studie kring motiverande faktorer inom videorekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Sörensen; Matilda Norman; [2018]
  Nyckelord :Video recruitment; Video interview; Video resumé; Motivation; Technology Acceptance Model; Theory of Planned Behavior; Social Sciences;

  Sammanfattning : Video recruitment is a form of recruitment that has grown in the recent years as a result of the rapid digital development within the field of Human Resource Management. Studies within eHRM (electronic Human Resource Management) have mainly focused on an organizational perspective, leaving knowledge gaps regarding the candidate’s experience. LÄS MER