Sökning: "Karikatyr"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Karikatyr.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Allegori i karaktärsdesign: Ondskans visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonatan Kilefors; [2019]
  Nyckelord :Visuell Kommunikation; Karaktärsdesign; Arketyper; Karikatyr; Animation; Adventure Time; The Lich; Skuggan; Jungiansk Psykologi; Strukturalism; Semiotik; Ondska; Antagonist; Cartoon Network; Allegori; Psykologi;

  Sammanfattning : Utifrån en bakgrund i karikatyrens principer, utforskas idén om karaktärsdesign och hur ondska som en allegori kommuniceras i dess visuella attribut. I huvudsak studeras den animerade tv-serien Adventure Times antagonist - The Lich. LÄS MER

 3. 3. En Kvinnas List : Synliggörandet av kvinnan som subjekt i Ovidius Metamorfoser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Ovidius; subjektivitet; våldtäkt; kvinnlig våldtäkt; romersk mytologi; romersk litteratur; antika rom; könsroller; könsbegränsningar; maskulinitetsprocess; maskulinitet; sexualitet; femininitet; kvinnlighet; manlighet; sexuella övergrepp; offerprocess; våldtäktsförövare; Publius Ovidius Naso; Ovidius;

  Sammanfattning : Den romerska författaren och poeten Publius Ovidius Naso (43 f.Kr. - 17 el. 18 e. LÄS MER

 4. 4. EN BILD UPPRÖR FLER ÄN TUSEN ORD En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Högberg; Nils Sjölund; [2017-02-15]
  Nyckelord :satir; satirteckning; karikatyr; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:MK1500, Examenskurs i medie- ochkommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medieroch kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 5. 5. Schyssta Killar : Ett utforskande av mansroller och jämställdhet med fokus på män

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Linea Matei; [2017]
  Nyckelord :Schyssta Killar; Linea Matei; Konst; Design; Textil tryck; hantverk; Skulptur; Färgning; Sömnad; Konstruktion; Skrädderi; Skjorta; Mansroller; Mansroll; jämställdhet; Feminism; Jämlikhet; Maktstrukturer; Förtryck; statistik; forskning; personliga berättelser; kön; könsidentitet; normer; könsnormer; samhälls strukturer; Hipster; Man; män; Pojkar; flickor; Tjejer; Killar; ickebinär; hen; Fatta man; Make Equal; Män för jämställdhet; Locker room talk; Fokus; Våldtäktskultur; kultur; Sverige; 2017; Konstfack; Textil; Craft; Kandidat; patinering; Karikatyr; Lyssna; Ljudverk; Intervjuer; Identitet; berättelser; uttalanden; Vad förlorar du på att vara man uppfostras till man?; bok; figur; Konstfack Vårutställningen 2017;

  Sammanfattning : Nice Guys A research of gender equality in Sweden 2017 focusing on men and men's roles. A study how I can shift focus from the victims to the perpetrators. A method of working with interviews, statistics, and studies in a combination with visual techniques and materials such as textile sculpture, print, painting and dyeing. . LÄS MER