Sökning: "välfärd c uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden välfärd c uppsats.

 1. 1. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Långtidsarbetslöshet - En förändring i livet : En socialpsykologisk studie av hur långtidsarbetslösas liv förändras efter en arbetslöshet med fokus på socialt välbefinnande, roll & identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marianne Eldonson; Annelie Rosén; [2015]
  Nyckelord :Social bonds; shame; role; identity; interaction rituals; welfare.; Sociala band; skam; roll; identitet; interaktionsritualer; välbefinnande.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att långtidsarbetslöshet har betydelse för individens livskvalité och att människor utan ett arbete lätt blir till någon som får stå utanför gemenskapen i samhället. Vi önskar i vår C-uppsats att lyfta fram vad som sker i individens liv vid långtidsarbetslöshet, med fokus på hur arbetslösheten ändrat individens sätt att se på sig själv och hur det sociala och arbetsplatsanknutna nätverket förändrats. LÄS MER

 3. 3. Subliminal priming : Manipulation till att välja en specifik kulör på plastpåse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Nordberg; [2014]
  Nyckelord :priming; subliminal; elections; bag; color; colour; psychology; nordberg; Rickard; mdh; mälardalen; Eskilstuna; Västerås; sps126; behavioral; behavioral; course; hvv; health; care; welfare; essay; c-essay; advertisement; gender; decision making; gender; advertising; perception; marketing; emotion; technique; Swedish law; colors; people; individuals; plastic bag; popcorn; Vicary; manipulation; specific; business; shop; trend; alcohol; choice; Choosing; decision making; behaviour; priming; subliminal; val; påse; färg; kulör; psykologi; nordberg; rickard; mdh; mälardalen; eskilstuna; västerås; sps126; beteendevetenskap; beteendevetare; kurs; hvv; hälsa; vård; välfärd; uppsats; c-uppsats; colour; advertisement; gender; decision making; kön; reklam; perception; marknadsföring; emotion; metod; svensk lag; färger; människor; individer; plastpåse; påse; popcorn; vicary; manipulation; specifik; affär; shop; trend; alkohol; examen; beteende;

  Sammanfattning : Primad information är lättare tillgängligt i minnet och kan således lättare bli igenkänt. Förutsättningar för priming är bland annat subliminal perception, mål, tillförlitlighet, icke vaksamt och icke vanemässigt. Studiens syfte är att få bredare förståelse gällande subliminal primings påverkan. LÄS MER

 4. 4. Asylboenden som välfärdstjänst : En studie om utförarnas idéer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Münür Kacar; Sulejman Ovcina; [2014]
  Nyckelord :asylboenden; välfärdsideal; socialdemokrati; liberalism; korporativism;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har vi mot bakgrund av att Migrationsverket inte längre driver några flyktingförläggningar i egen regi, studerat det aktörslandskap som tagit över denna uppgift. I studien har vi intervjuat två offentliga, en ideell och tre privata aktörer som driver asylboenden. LÄS MER

 5. 5. Regional utveckling – En studie om samverkan i nätverk som ett medel för strategisk kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Annelie Johansson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats syftar till att nå förståelse kring de betingelser som möjliggör strategisk samverkan för kompetensförsörjning. Formen för samverkan är ett nätverk. Studien har sin utgångspunkt i politiska dokument, på olika nivåer, som betonar vikten av mer lärande. LÄS MER