Sökning: "Marie Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Marie Svensk.

 1. 1. Perioperativ kommunikation. En observationsstudie angående operationsteamets följsamhet vid Kontroll inför operationsstart av checklistan för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Björkebro; [2021-05-07]
  Nyckelord :patientsäkerhet; teamarbete; kommunikation; operationssjuksköterska; checklista för säker kirurgi 2.0; följsamhet;

  Sammanfattning : Background: Medical errors caused by the Healthcare is a problem that entails unnecessarily suffering, death and large economic loss. World Health Organization started a global collaboration to improve safety in surgery which resulted in the Surgical Safety Checklist (SSC). LÄS MER

 2. 2. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 3. 3. Ängel eller demon? : Framställningen av minderåriga offer och förövare i mediebevakningen av svenska våldsbrott.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie-Therese Metzen; Isabell Ekström; [2021]
  Nyckelord :idealt offer; ideal förövare; minderåriga; våldsbrottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur svensk media framställer minderåriga som offer och förövare i rapporteringen av våldsbrott där både offret och förövaren utgörs av minderåriga individer. För att kunna besvara studiens syfte används en kvalitativ innehållsanalys där centrala teman i det empiriska materialet uppmärksammas och sedan analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilka utgörs av Nils Christies teori om det ideala offret samt Howard S. LÄS MER

 4. 4. Flyktingars problem och behov vid social integration : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rose-Marie Yousef; Johanna Nord; [2021]
  Nyckelord :Refugee; Refugee family; Social integration; Needs; Swedish migration policy; Flykting; Flyktingfamilj; Social integration; Behov; Svensk migrationspolitik;

  Sammanfattning : Background: Integration policy and immigration policy advocate for the needs of refugees, protection and integration into society. Measures through policies have been arranged to facilitate integration, but there are problems with the implementation of a successful integration policy for refugees. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar vårdlidande på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fredrica Norgren; Marie Hagström; [2021]
  Nyckelord :vårdlidande; akutmottagning och vårdande;

  Sammanfattning : Akutmottagningen har en central roll inom svensk hälso- och sjukvård. Patienter som söker på akutmottagningen har drabbats av antingen en skada eller sjukdom. De förväntar sig en snabb och tillfredställande vård. Ett optimalt vårdande kan ibland vara svårt att uppnå på en akutmottagning där det ständiga patientflödet varierar. LÄS MER