Sökning: "invandring frihet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden invandring frihet.

 1. 1. EU:s image i läroböcker : Hur EU framställs i två läromedel för Samhällskunskap 1,2 och 3 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Maria Vestman; [2020]
  Nyckelord :EU; Läroböcker; Samhällskunskap; Textanalys;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att utforska hur EU kan framställas i läroböcker för samhällskunskap. Studien fokuserar på tolkning av text och bild genom att använda polity-, policy- och politicsdimensionerna som en teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Barnen som flyr ensamma är de mest utsatta : En kvalitativ studie av fyra ensamkommande afghanska flyktingbarns upplevelse av integrationsprpcessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Arya Abdullah; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Afghanistan; Social relationships; Integration; Language; Trauma; Ensamkommande flyktingbarn; Afghanistan; sociala relationer; Integration; Språk; Trauma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras  integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin komfort zon. LÄS MER

 3. 3. Migration, ett säkerhetshot mot den franska nationen? : en retorisk argumentationsanalys av förarbetet till den franska utlänningslagen från år 2011

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Soma Mikaili; [2014]
  Nyckelord :securitizing; asylum; France; Migration; law; right wing populism; Mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse arguments regarding the new migration law from 2011 in France, through a securitization perspective. The law was introduced as an answer to three European directives: regulating unauthorized migration, promoting highly qualified employment from third world countries and taking sanctions against employers using illegal labour. LÄS MER

 4. 4. Strävan efter ett bättre liv – En studie om varför människor migrerar till ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tajinder Singh; [2012]
  Nyckelord :sociala nätverk; social network; push pull; utvandrare; invandrare; immigrant; emigrant; utvandring; emigration; invandring; migration; immigration; chain migration; kedjemigration; familj; barn; boende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, Strävan efter ett bättre liv, är tänkt att skildra immigranters önskan att erhålla bättre levnadsförhållanden i ett nytt land. Beroende på personliga målsättningar i migranters liv, kan ett bättre liv innebära att uppnå olika drömmar. LÄS MER

 5. 5. EU:s migrationspoltik - Ett säkerhetiserat poltikområde?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lahib Higel; Nicole Bianchi; [2010]
  Nyckelord :EU; migrationspolitik; säkerhetisering; diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utvecklingen av EU:s migrationspolitik har kritiserats för att vara restriktiv och säkerhetsinriktad, då utformningen av den försvårar invandring in till unionen. Ett överstatligt samarbetsområde för frihet, säkerhet och rättvisa har skapats där migrationspolitik sammankopplas med bland annat gränsbevakningspolitik och gränsöverskridande brottsbekämpning. LÄS MER