Sökning: "privat bruk"

Visar resultat 6 - 10 av 46 uppsatser innehållade orden privat bruk.

 1. 6. Rörelsehastighetens påverkan på Virtual Reality Sickness i en mobilapplikation som simulerar en berg- och dalbana

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Frösslund; Johannes Karlsson; [2018]
  Nyckelord :VR; VRS; HMD; presence; SSQ; MSSQ;

  Sammanfattning : As Virtual Reality grows larger as a commercial product for private use, Virtual Reality Sickness emerges as an increasingly common issue. The knowledge about this type of motion sickness has been around for a long time, and there is no shortage of research on the subject, but in many cases it is based on technology that is fundamentally different from today's. LÄS MER

 2. 7. FACEBOOKS MÖJLIGHETER OCH RISKER En studie om svenska kommuners användande av Facebook

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Joacim Schmidt; [2017-06-12]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommuner; kvalitativ innehållsanalys; neoinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats att utröna vilka möjligheter och vilka risker som svenska kommuner identifierar med ett användande av Facebook (och andra sociala medier) och om uppfattningen om dessa möjligheter skiljer sig mellan olika stora kommuner. Teorier om sociala medier och neoinstitutionell organisationsteori. LÄS MER

 3. 8. Brukspatronen och slottsfrun : En genusanalys av makarna Stephens på Huseby bruk och deras brevväxling mellan 1880-1900

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrietta Serrate; [2017]
  Nyckelord :Huseby mansion; Stephens; correspondence; gender system; public private sphere; Huseby bruk; Stephens; brevväxling; genusrelation; genusstruktur; genussystem; offentligt privat;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the gender system and structures for a married couple in the late 1900-centery in the southern part of Sweden. More precisely the gender system of the lord Joseph Stephens and his wife the lady of the castle Elisabeth Stephens that lived in Huseby mansion during this time. LÄS MER

 4. 9. Den svenska alkoholbeskattningen och dess problem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; Stina Almgrund/Aspstedt; [2016]
  Nyckelord :Alkoholbeskattning; punktskatt; alkoholskatt; alkoholbeskattning; smuggling; langning; import; export; införsel; utförsel; privat bruk;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpas, i enlighet med 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152), legalitetsprincipen som innebär att inget straff får ges utan stöd i lag. Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag. LÄS MER

 5. 10. Privatkopieringsersättning för iPhone : En avgift som bör belasta en multifunktionell anordning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Privatkopieringsersättning; för; iPhone; avgift; multifunktionell; anordning; rimlig; kompensation; särskilt; ägnad; immaterialrätt; upphovsrätt;

  Sammanfattning : Upphovsrätten innebär en ensamrätt till ett av upphovsmannen skapat litterärt eller konstnärligt verk. Denna ensamrätt kan emellertid inskränkas enligt 12 § URL, genom så kallad privatkopiering. Detta innebär att en enskild person får kopiera ett verk och framställa ett eller några få exemplar för privat användning. LÄS MER