Sökning: "Language ENvironment Analysis LENA"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Language ENvironment Analysis LENA.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 4. 4. LENA - upptäcker den språkliga miljön : Den tidiga lyssnings- och talspråksmiljön hos en grupp svenska barn vid 12 till 18 månaders ålder.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linn Mosten; Ebba Stenberg; [2017]
  Nyckelord :LENA; Language ENvironment Analysis; språkinlärning; språkutveckling; barn; validering; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : It has been shown that the amount of words known by a child may vary greatly, even as early as in their preschool years. This may have later consequences on their abilities in reading and writing. Language development of a child is, to a large extent, based on its interaction with its environment. LÄS MER

 5. 5. LENA - kartlägger den språkliga miljön : Lyssnings- och talspråksmiljö hos en grupp svenska barn i relation till ordförrådsutveckling vid 18-30 månaders ålder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Lif Jonsson; Elina Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Language Environment Analysis; LENA; language acquisition; language development; language environment; validation; : Language Environment Analysis; LENA; språkinlärning; språkutveckling; språkmiljö; validering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på hur viktig interaktionen mellan vuxen och barn är för barnets språkliga utveckling. Interaktionen bygger på att den vuxna inte bara talar till sitt barn utan med sitt barn, så att barnet uppmuntras till språklig kommunikation. LÄS MER