Sökning: "ansvarsförutsättningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ansvarsförutsättningar.

 1. 1. Ansvarsförutsättningar vid konkurrensskador : är rättsläget effektivt utifrån direktiv 2014/104/EU:s syfte och bestämmelser samt utifrån skadeståndets funktioner reparation och prevention?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Korse; [2017]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 3. 3. Läkemedel räddar inte alltid liv - Om ansvaret för läkemedelsskador i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andriano Södergren; [2017]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; social and welfare law; produktansvar; läkemedelsskada; läkemedelsförsäkringen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of personal injury, individuals who have been injured by pharmaceuticals have three options for compensation: via the Tort Liability Act (SKL), the Product Liability Act (PAL) or the Pharmaceutical Insurance (LFF). This means that those injured by pharmaceuticals have the opportunity to base their claim for damages on three different types of responsibility grounds; culpability, strict liability, and a "no-fault insurance". LÄS MER

 4. 4. Carrier Liability in Multimodal Transport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Englundh; [2015]
  Nyckelord :Transporträtt; sjörätt; internationell privaträtt; international private law; transport law; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multimodala transporter är frekvent förekommande och viktiga i dagens internationella handel. En multimodal transport innebär kort att gods transporteras från dörr till dörr med hjälp av minst två olika transportsätt under ett kontrakt med en (multimodal) transportör som ensamt ansvarig för kontraktets utförande. LÄS MER