Sökning: "feedback på processnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden feedback på processnivå.

 1. 1. Hur lärare skapar möjligheter för eleverna att utveckla den matematiska resonemangsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Kristiansson; Melina Falberg; [2019]
  Nyckelord :algoritmiska resonemang; feedback; feedback på uppgiftsnivå; feedback på processnivå; kreativa matematiska resonemang;

  Sammanfattning : Många studier bekräftar att det är viktigt att man utvecklar elevernas resonemangsförmåga men få beskriver hur lärare kan utveckla resonemangsförmågan. Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare introducerar och arbetar för att utveckla elevernas resonemangsförmåga samt hur olika resonemang kan kategoriseras. LÄS MER

 2. 2. Effekten av feedback vid problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Claesson; [2019]
  Nyckelord :Feedback på processnivå; Feedback på uppgiftsnivå; Problemlösningsuppgift; Think-aloud;

  Sammanfattning : Feedback är ett av de mest effektiva sätten att förbättra akademiska prestationer. I den här studien undersöks tio elevers tankeprocess när de arbetar med en problemlösningsuppgift i matematik. Fem elever får feedback på uppgiftsnivå och fem elever får feedback på processnivå. LÄS MER

 3. 3. Återkoppling i skilda världar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2018]
  Nyckelord :Feedback; assessment; assessment for learning; formative assessment.; Återkoppling; bedömning; bedömning för lärande; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elever och lärares uppfattning av återkoppling i gymnasieskolan. Utifrån Hattie och Timperleys teori om återkopplingsnivåer samt Gibbs och Simpsons Assessment Experience Questionnaire (AEQ) har en kvantitativ enkätundersökning genomförts på en gymnasieskola. LÄS MER

 4. 4. Elevers lärande i matematik - en empirisk studie om elevers självuppfattningar, resonemang och återkoppling i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristina Jensen; [2017]
  Nyckelord :Problemlösning; fixed mindset; growth mindset; formativ återkoppling; förmåga kapacitet i matematik; återkoppling på uppgiftsnivå; återkoppling på processnivå; algoritmiska resonemang; kreativa resonemang; resilience;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur aspekter av mindset, återkoppling och matematiska resonemang påverkar elevers lärande i matematik. Syftet med studien är att bidra till en ökad medvetenhet och en fördjupad förståelse kring hur elevers lärande i matematik kan föras framåt. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar elever återkoppling från lärare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2017]
  Nyckelord :feedback; återkoppling; formativ bedömning; grundskola; uppgiftsnivå; processnivå; metakognitiv nivå; individnivå;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar återkoppling från lärare. Frågeställningarna är följande: · Vad uppfattar elever är positivt med återkoppling? · Vad uppfattar elever är negativt med återkoppling? För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes en enkät med 430 elever i årskurs 8 och årskurs 9. LÄS MER